Våra projekt

Där Göteborg växer och utvecklas vill vi vara delaktiga. Vi är involverade och drivande i många av de mest spännande tillväxtområdena i vår region och arbetar långsiktigt med miljön i fokus. Här presenteras några av våra mest intressanta stadsutvecklings- och fastighetsutvecklingsprojekt som skall bidra till det framtida Göteborg.


Pågående projekt

Gamlestads torg

Platzer utvecklar framtidens nya torg i Gamlestaden. En knutpunkt som fungerar som en integrerad del av stadslivet.
Läs mer om projektet här..

Kineum, Gårda

Centralt i Gårda utvecklar vi vår befintliga fastighet Gårda 16:17 på Drakegatan 6-10 till ett modernt kontorscentrum.
Läs mer om projektet här .

Källhuset, Gårda

I norra Gårda kommer vi att bygga en ny kontorsfastighet i linje med arvet av Gårdas industriella historia
Läs mer om projektet här..

Gullbergsvass 5:10

Fastigheten på Kämpegatan 3-7 i Gullbergsvass, mitt emot Gullbergs kaj kommer att genomgå en omfattande utveckling, bland annat påbyggnad, renovering och ombyggnation.
Läs mer om projektet här..

Gårda Vesta

I Gårda Norra planerar vi för en större kontorsbyggnad på upp till 25 våningar.
Läs mer om projektet här..
 

Nya Backaplan

Tanken är att skapa Hisingens Centrum, en blandstad med tydlig kvartersstruktur.
Läs mer om projektet här ..
 

 Södra Änggården

Norra Högsbo är ett område som skall utvecklas till en ny stadsdel med stort inslag av bostäder.
Läs mer om projektet här..

 Torslanda - logistik

Platzer utvecklar moderna logistiklösningar i Torslanda.
Läs mer om projektet här..

PROJEKTUTVECKLING