Kontaktpersoner

HR

Karin Pull

HR-chef
Dir 031-625325
Mob 0722-135157

Hållbarhet och inköp

Pelle Arve

Hållbarhets- och inköpschef
Dir 031-625307

Marknadsområde 1

Anisha Jakobsson

Kommersiell förvaltare
Dir 031-631181
Mob 0703-525787

Björn Larsson

Fastighetschef
Dir 031-631234
Mob 0702-661611

Erik Axelkrans

Teknisk förvaltare Arendal
Mob 0761-42 73 20

Fredrik Pettersson

Teknisk förvaltare
Dir 031-631187
Mob 0707-62 73 48

Henrik Karlsson

Teknisk förvaltare, för.ledig
Dir 031-631184
Mob 070-5433168

Henrik Nordqvist

Kommersiell förvaltare
Dir 031-631202
Mob 0702-593625

Håkan Johansson

Fastighetsansvarig
Dir 031-625306

Jimmy Sjögren

Fastighetsansvarig
Dir 031-631211
Mob 0722-157570

Joakim Lindberg

Fastighetschef
Dir 031-625317
Mob 0702-412016

Karin Frisk

Kommersiell förvaltare
Dir 031-62 53 15

Leif Lindqvist

Fastighetsansvarig
Dir 031-625311
Mob 0702-509086

Mathias Olsson

Kommersiell förvaltare
Dir 031-631205
Mob 0702-435626

Mikael Hilmart

tf. Teknisk förvaltare
Mob 0708-61 44 44

Peter Andersson

Fastighetsansvarig
Dir 031-631233
Mob 0702-547819

Peter Löwing

Drift-/Underhållschef,
Dir 031-62 53 14
Mob 0724-69 93 66

Pär Abrahamsson

Kommersiell förvaltare
Dir 031-625328
Mob 0722-131430

Solenn Le Bolloch

Teknisk förvaltare
Dir 031-625321

Therese Bernheim

Kommersiell förvaltare
Dir 031-62 53 03

Ulf Holmberg

Kommersiell förvaltare
Dir 031-631226
Mob 0703-623110

Ulf Lindén

Marknadsområdeschef
Dir 031-631186
Mob 0706-264114

Marknadsområde 2

Agneta Frigård

Kommersiell förvaltare
Dir 031-625327
Mob 0722-129117

Aki Martélius

Kommersiell förvaltare
Dir 031-631183
Mob 0703-877312

Andreas Dackander

Kommersiell förvaltare
Dir 031-625309
Mob 0702-660656

Andreas Hassel

Drift-/Underhållschef
Dir 031-625310
Mob 0702-591455

Anton Ekvall

Teknisk förvaltare, för.ledig
Dir 031-631228
Mob 0722-093470

Fredrik Jansson

Fastighetsansvarig
Dir 031-631180
Mob 0703-387962

Gustaf Lindman

Fastighetschef
Dir 031-631213
Mob 0703-039113

Jonas Karlsson

Teknisk förvaltare
Dir 031-625308
Mob 0702-234442

Lars Svensson

Fastighetsansvarig
Dir 031-625305
Mob 0708-154265

Linus Dichter

Fastighetsansvarig
Dir 031-625304
Mob 0702-136635

Magnus Feldt

tf. Fastighetschef
Mob 0735-330851

Magnus Niklasson

Fastighetsansvarig
Dir 031-625320
Mob 0707-173536

Marcus Andersson

Teknisk förvaltare
Dir 031-631185
Mob 0705-436293

Mikael Dotevall

Marknadsområdeschef
Dir 031-631239

Mikael Hilmart

tf. Teknisk förvaltare
Mob 0708-61 44 44

Robert Larsson

Fastighetsansvarig
Dir 031-625313
Mob 0706-071707

Robert Woodbridge

Kommersiell förvaltare
Dir 031-625326
Mob 0722-127819

Sofia Dalbert

Kommersiell förvaltare
Dir 031-625324

Ylva Morelli

Fastighetschef, föräldraledig
Dir 031-631231
Mob 0702-770504

Projektutveckling

Andreas Edström

Projektledare
Dir 031-631237
Mob 0707-259159

Camilla Godborg Nätterlund

Projektledare
Mob 0724-54 34 51

Jan Sällström

Projektledare
Dir 031-631225
Mob 0707-705060

Lisa Häggdahl

Projektchef
Dir 031-625329
Mob 0722-03 74 77

Marie Teike

Projektchef produktion
Dir 031-631188
Mob 0761-34 13 81

Markus Gendek

Projektledare
Dir 031-631222
Mob 0702-860224

Ola Cederqvist

Projektledare
Dir 031-631236
Mob 0702-334122

Patrik Lund

Projektchef
Dir 031-631203
Mob 0702-830239

Pontus Bern

Projektledare
Dir 031-625322
Mob 0702-128690

Roger Sundbom

Projektutvecklingschef
Dir 031-631204
Mob 0702-835251

Vedran Lucic

Projektledare
Mob 0722-362386

Transaktion / Värdering

Lennart Ekelund

Affärsutvecklingschef
Dir 031-631214
Mob 0703-984787

Marcus Gyllestål

Transaktionsansvarig
Dir 031-631215
Mob 0722-053815

Uthyrning

Christina Cedérus Olauson

Uthyrningschef
Dir 031-63 12 27
Mob 0709-22 94 30

Henrik Sellgren

Uthyrare
Dir 031-62 53 30
Mob 0724-53 53 44

Johanna Käck

Uthyrare, föräldraledig
Dir 031-625318
Mob 0702-410716

Marie Lekmark

Projektuthyrare
Dir 031-631182
Mob 0768-064050

Michael Albrektson

Uthyrare
Dir 031-625319
Mob 0702-551279

Therese Nilsson

Uthyrare
Dir 031-631217
Mob 0704-447505

VD

P-G Persson

VD
Dir 031-631216
Mob 0734-111222

Ekonomi

Christina Pihl

Hyresadministratör/Kundresk.
Dir 031-631238
Mob 0702-631961

Erik Brostedt

Projektcontroller
Dir 031-631209
Mob 0767-906691

Filip Wannehag

Controller
Dir 031-631232
Mob 0702-417030

Frida Börjesson

Redovisningschef
Dir 031-63 12 21
Mob 0702-31 16 80

Kristian Lydell

Controller
Dir 031-631189
Mob 0722-008854

Marie Sandahl

Controllerchef
Dir 031-631207
Mob 0730-934543

Matilda Elmgren

Redovisningsekonom
Dir 031-631220
Mob 0768-345220

Pia Jacobsson

Hyresadministratör
Dir 031-631235
Mob 0702-631193

Sofia Blom

Koncernredovisningsansvarig
Dir 031-62 53 12
Mob 0732-325886

Susanne Cangren

Redovisningsekonom
Dir 031-631210
Mob 0702-633013

Therese Augustsson

Redovisningsekonom
Dir 031-631230
Mob 0702-636059

Finans

Elisabeth Karlsson

Finans
Dir 031-625323
Mob 0702-337977

Lennart Ekelund

CFO
Dir 031-631214
Mob 0703-984787

Kommunikation

Agneta Timhagen-Meier

Kommunikatör
Dir 031-631208
Mob 0704- 911679

Helena Larsson

Kommunikatör
Mob 0724-515080

Johan Björkman

Marknadskommunikatör
Dir 031-631219
Mob 0724-526769

Jonas Sverneborn

Kommunikatör
Dir 031-631212
Mob 0702-943430

Kristina Arelis

Kommunikations- o marknadschef
Dir 031-625316
Mob 0705-775154

Sabina Johansson

Kommunikatör, föräldraledig
Dir 031-631206
Mob 0730-846235

Adress

Kämpegatan 7
Box 211
401 23 GÖTEBORG

Tel 031-63 12 00
Fax 031-63 12 01
e-post info@platzer.se

Här finns vi

Förstora kartan