Projekt Gårda

Gårda växer i norr och söder

Gårda har utvecklats lite i skymundan av vad som händer i exempelvis Älvstaden och Gamlestaden. Sammantaget är dock utvecklingen i området minst lika omfattande som i de mer omtalade dealarna av staden. Flera fastighetsägare planerar för ett stort antal nya bostäder, fler kontor och mässverksamhet i Gårda. Platzer är ledande fastighetsägare i området med en stark koncentration till norra Gårda och vi är därför engagerade i allt som berör Gårdas utveckling.

Gårda Vesta ligger närmast till hands som blir en nybyggnation av kontor på Vestagatan med miljöcertifieringen Well Building. Det är den första byggnaden i Göteborg som byggs efter den standarden. Det kommer bli ett hus där det finns en helhetssyn på hälsan när det gäller beteende, drift och design i ett helhetsgrepp. Gårda Vestas 25 respektive 16 våningar beräknas stå färdigställt hösten 2020.

I södra Gårda arbetar vi just nu med projektet Kineum. Kineum är ett kontorsprojekt som uppförs i samarbete mellan NCC och Platzer. Det förväntas vara färdigställt år 2022 och är en 27 våningar hög nybyggnation som präglas av rörelse, samverkan och mångfald. I övrigt pågår fortsatt utveckling av området. Kvarteret Ceres vill vi utveckla befintligt parkeringshus till kontors- och bostadshus. Tillsammans med andra aktörer arbetar vi aktivt med utvecklingen av arenaområdet för att ytterligare knyta samman Gårda och centrum.

Letar du lokal i området?

Kontakta oss