Nu tar Gårda det stora språnget

Ett par minuter från Göteborgs centrum ligger Gårda – området där klassisk industrihistoria och arbetarkvarter står axel mot axel med entreprenörer, innovatörer och kunskapsföretag. Idag står Gårda i startgroparna inför ett stort utvecklingssprång. Vi på Platzer har bestämt oss för att driva på Gårdas resa genom att utveckla två nya kontorshus.

Spännande utveckling på gång i Gårda

Det är inte bara vi som ska jobba med att förädla Gårda de närmaste åren. Vi är många bygg- och fastighetsbolag som hjälps åt. Gårda är en stor stadsdel som har alla förutsättningar att bli ett naturligt nav för framtidsinriktade företag och organisationer. Det är gott om bra ytor för exploatering och många av de nuvarande fastigheterna har stor utvecklingspotential. Mycket av tillväxten kommer att ske uppåt, med högre hus som skapar plats åt fler. Att Gårda är en osedvanligt strategiskt placerad stadsdel gör ju inte saken sämre. Att ta sig hit går snabbt och enkelt, oavsett om man cyklar, kör bil eller kommer med tåg eller flyg.

Två hus som skapar förändring

Gårda Vesta och Kineum är namnen på våra fastighetsutvecklingsprojekt som kommer att förändra Gårdas stadssiluett. De båda husen får intressant arkitektur, och funktioner som gör livet både enklare och trevligare för alla medarbetare. Vår ambition är att husen ska uppfylla de högsta nivåerna av miljöklassning.

Vad har vi sett i Gårda?

På Platzer strävar vi alltid efter att äga och förvalta flera fastigheter i samma områden. Att bygga kluster. För hyresgästen betyder det flera fördelar, inte minst större möjligheter till flexibilitet. Om företaget skulle växa ur sina befintliga lokaler, kan de flytta till en större lokal inom samma område. Gårda är just ett sådant kluster där vi har flera fastigheter. Här hade vi dessutom vårt eget huvudkontor i 14 år. Vi har sett Gårdas fördelar och enorma utvecklingsmöjligheter, så visst klappar våra hjärtan lite särskilt för det.

Affärsområdeschef kontor
Mikael Dotevall
Telefon: 031-63 12 39
Områdeschef
Robert Woodbridge
Telefon: 031-62 53 26
- Fastighet
- Pågående projekt

Projekt i området

Lediga lokaler i Gårda

Visa lokaler

Fastigheter i området

Letar du lokal i området?

Kontakta oss