Göteborgs nya silhuett  

Gårda var under många år en lite bortglömd del av Göteborg, på baksidan av centrala stan. Men det är en oputsad diamant där fasett efter fasett nu slipas fram. Här byggs det högt och spektakulärt. Området får en tydlig storstadskaraktär och har utmärkta förutsättningar att bli ett nav för framtidsinriktade företag och organisationer. Platzer finns representerat i både den södra och norra delen av Gårda. 

Ett område med rörelse i centrum 

De två delarna har delvis olika karaktär. Gemensamt för båda är att Mölndalsån flyter fram längs den västra kanten av området som en livgivande pulsåder.  

Platzers bidrag till Gårda är två spännande hus med helt olika karaktär men med ett gemensamt tema: rörelse. I norra Gårda ligger Gårda Vesta, Göteborgs första Wellcertifierade byggnad där både kropp och själ sätts i första rummet.  I söder bygger vi Kineum som förutom kontor kommer att innehålla en blandning av och hotell och spännande restauranger. Här skapas rörelse dygnet runt.

Rationella skäl 

Vi bygger miljöcertifierat och med sikte på att skapa sunda miljöer. Till Gårda är det lätt att åka kollektivt eller cykla och naturligtvis finns det gott om skyddade cykelparkeringar. I Kinenum, det femstjärniga kontoret, kommer servicenivån att vara något utöver det ovanliga. Och för den som vill ta sig in till city är det snabbt gjort med spårvagn, buss, cykel eller till och med till fots. 

En vitamininjektion 

Det kommer alltså att hända mycket spännande i området, men Gårda har redan blommat upp de senaste åren. Inte minst längs Friggagatan som ligger i närområdet. Här finns numera ett restaurangutbud och folkliv som så smått börjar påminna om Långgatorna. Och på sommarhalvåret fylls plaskdammen på Odinsplatsen och skapar festlig stämning. 

I Gårda går man 

Om Gårda vänder sin muskulösa sida mot E6:an är intrycket mjukare mot Mölndalsån som kantas av grönska, trevliga sittplatser och bryggor.  Det råder en lugn och bitvis lantlig känsla längs åns lopp. Gång- och cykelvägen som löper parallellt är som gjord för lunchpromenader, lugna löpturer och effektiva och kreativa gåmöten. Man får faktiskt både storstad och natur i Gårda. 

Gårda:

Lokaltyper: Kontor, restaurang, hotell, butik

Projekt: Kineum, Gårda Vesta

Gårda är en klassisk arbetarstadsdel, med en mix av landshövdingehus, gamla fabriksbyggnader i tegel och moderna kontorshus. De senaste åren har stadsdelen börjat bubbla rejält med ett stort tillskott av nya höga byggnader. Gårda utgör porten till Göteborg från E6:an och ligger i anslutning till stadens evenemangsområde.

Lediga lokaler

Kontakta oss

Vill du veta er om Gårda? Kontakta oss.

tf. Områdeschef
Carmen Donrell
Affärsområdeschef kontor
Mikael Dotevall
Telefon: 031-63 12 39