Nexer
publicerad oktober 2022

Bästa arbetsplatsen är grön

Nexer är ett globalt teknikföretag med närmare 2 500 medarbetare i femton länder. Huvudkontoret ligger på Lindholmen i Göteborg. Platzers och Nexers samarbete har ända sedan 2016, då vi tog över fastigheten, präglats av hög energiprestanda och en hälsosam inomhusmiljö. 

Vi har intervjuat: Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef på Nexer och Henrik Nordqvist, kommersiell förvaltare på Platzer

Från vänster: Henrik Nordqvist, kommersiell förvaltare på Platzer och Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef på Nexer.

Hur ser ni på hållbarhet på Nexer?
Beatrice: Som en viktig och självklar fråga. Det genomsyrar allt, från det dagliga arbetet på kontoret till de tekniklösningar vi levererar till våra kunder. Vi gör vår egen hållbarhetsrapport och har ett ambitiöst mål om att minska våra växthusgasutsläpp med minst 50 procent till 2030.

Hur samarbetar ni för att nå dessa mål?
Beatrice: Nexer, tidigare Sigma IT, har funnits i huset sedan det byggdes 2004. År 2016 tog Platzer över ägarskapet och vi fick en bättre och djupare dialog. De har varit väldigt lyhörda. Precis som vi hjälper våra kunder att minska sin negativa påverkan på miljön hjälper Platzer oss med detta på kontoret.
Henrik: Vi har i många år arbetat med energieffektivisering och miljöcertifieringar av våra fastigheter. Med en grön hyresbilaga kommer vi närmare kunden och får en löpande dialog om hur vi tillsammans med Nexer kan minska energiförbrukningen även för deras verksamhet och samtidigt förbättra inomhusklimatet. Som resultat har vi nu behovsstyrd ventilation och belysning, större möjligheter att justera och påverka inomhusklimatet och sist men inte minst en minskad energianvändning och därmed minskad miljöpåverkan.

Hur viktig är utformningen på kontoret?
Beatrice: : En attraktiv kontorsmiljö är viktigt i en bransch med hård kamp om talangerna. Vi vill att kontoret ska vara en härlig och produktiv plats som man vill vara på, inte måste. Vi har ett aktivitetsbaserat hybridkontor med 120 arbetsplatser där vi växlar att arbeta onsite eller remote. Många av våra medarbetare är konsulter ute hos kund och är alltid välkomna att arbeta på kontoret. Detta upplägg, med miljöer som ger extra mycket kreativitet, har vi vässat ännu mer tillsammans med Platzer. Medarbetarna kan dessutom utnyttja kontoret dygnet runt, även för privata sammankomster. Förbättringarna har gett effekter. Fler uppskattar att vara på kontoret och fler stannar längre. Det har helt enkelt blivit roligare att vara här.

Här kan du läsa mer om energieffektivisering

För oss på Platzer är energifrågan en självklar del av vardagen och ständigt i fokus i alla beslut vi tar. Här kan du läsa mer om hur vi på Platzer jobbar och vi ger tips på hur ni kan vara med och påverka i er egen vardag.

Så här minskar vi energiförbrukningen tillsammans – här får du tips

Här kan du läsa mer om inomhusklimat

Hur man upplever värme och kyla är ytterst individuellt, därför kan det som känns lagom för någon kännas alldeles för kallt för någon annan. Under årstider med mycket varmt eller kallt klimat får vi på Platzer ofta frågor angående temperaturen i lokalerna. Nedan besvarar vi de vanligaste frågorna.

Läs mer och få tips och tricks

2/6