Göteborgs första WELL-certifierade kontorsbyggnad

När medarbetarna mår bra, mår hela verksamheten bra. Därför bygger vi Gårda Vesta – Göteborgs första WELL-certifierade kontorshus. Gårda Vesta kommer bli ett spektakulärt inslag och ett viktigt nav i Göteborgs näringsliv. Ett tjugofem våningar högt kontorshus som knyter Gårda närmare centrum och bidrar till en levande stadsdel. Huset kommer att certifieras enligt WELL Building-standard, med en holistisk syn på hälsa och välbefinnande i drift och design. Resultatet blir ett hus där både kropp och själ ska trivas.

Adress: Vestagatan 4-6

Lokaltyper: Kontor

Våningar: 14 och 25

Projektstart: 2018

Inflyttning: Q3 2021

Kommun: Göteborg

Område: Gårda

  • Kommunikationer

    Med Svingeln runt hörnet finns stora förutsättningar att kunna resa kollektivt. Härifrån kommer man snabbt från Göteborgs Centralstation och andra knutpunkter i omnejd.

  • Service

    Gårda har förbättrats avsevärt efter smarta satsningar på bra restauranger och service under 2010-talet.

  • Well Building Certifierad

    Gårda Vesta blir Göteborgs första byggnad certifierad enligt Well Building Standard. En certifiering som helt och hållet fokuserar på välmående och hälsa för medarbetare och de som vistas i byggnaden. Dessutom är byggnaden miljöcertifierad enligt Bream.

Lokalutformning

Våningsplanen inreds till smarta, kreativa arbetsplatser för såväl mindre som medelstora och stora verksamheter. Vårt koncept är flexibelt och främjar kommunikation mellan människor och det nya mobila sättet att arbeta.

 

Projektchef
Patrik Lund
Telefon: 031-63 12 03
Uthyrare
Marie Lekmark
Telefon: 031-63 11 82
FASTIGHETEN ÄR MILJÖCERTIFIERAD ENLIGT

Well Building

Well Building är den första byggstandarden som enbart fokuserar på hälsa och välbefinnande för människor. Certifieringen utgår från de sju områdena luft, ljus, vatten, ljud, kost, motion och välbefinnande.

BREEAM

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett av del äldsta och mest spridda miljöcertifieringssystemen i Europa. Byggnaderna klassificeras enligt en femgradig skala, där redan det lägsta betyget innebär att byggnaden är bättre än rådande myndighetskrav och normer. Därefter betygsätts fastigheterna i Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.

- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Gårda

Ett par minuters promenad från Göteborgs centrum ligger Gårda - ett område där klassisk industrihistoria och arbetarkvarter står axel mot axel med entreprenörer, innovatörer och kunskapsföretag. Idag står Gårda i startgroparna inför ett stort utvecklingssprång. Vi på Platzer har bestämt oss för att driva på Gårdas resa genom att utveckla tre nya kontorshus.

Utforska området

Omgivning

Gårda är utpekat som ett av Göteborg Stads utvecklingsområden där kontorsfastigheter kommer varieras med lokal handel och bostäder. Redan nu har tusentals lägenheter färdigställts utmed ån i Norra Gårda. Nästkommande projekt fokuseras på kontorsfastigheter på vardera sida av Ullevigatan. Platzer är högst delaktiga här med byggnationerna av Gårda Vesta på Vestagatan och Kineum på Drakegatan. Dessa två, tillsammans med fler skyskrapor, kommer bidra till Göteborgs nya skyline. I Gårda sitter framförallt företag inom IT och konsultverksamheter som kommer kompletteras med nya spännande företag med framtidens bebyggelse.

Kommunikationer

200 meter från Vestagatan ligger Svingeln. Hållplatsen genomgår under 2018 en förbättring där platsen ska bli mer samlad och attraktiv för kollektivtrafikresenärer. Hållplatserna för buss och spårvagn flyttas närmare och fler busslinjer kommer passera Svingeln vid färdigställande. Runt Svingeln tillkommer också bättre möjligheter för gång- och cykelresenärer.

Service

Hela entréplanet är vikt för gemensamma ytor. Här finns en reception som hjälper besökare tillrätta eller hyresgästerna med diverse service. Här finns också en yta för restaurang eller café som kan erbjuda ett brett, hälsoinriktat matutbud. Gårda har därutöver ett stort utbud av lunchrestauranger på gångavstånd.

Parkering

När Gårda Vesta står klart kommer 48 parkeringsplatser finnas i huset och 180 parkeringsplatser i närområdet. Vi är också stolta över att kunna erbjuda 200 cykelparkeringar i garaget, ytterligare ett bevis på att människans hälsa är i fokus.

Intresserad av att hyra lokal när projektet är färdigställt?

Skicka intresseanmälan
/