En sund själ i en sund huskropp

Gårda Vesta är inte vilket kontorshus som helst. Här har vi skapat arbetsplatser som sätter trivsel och hälsa i första rummet. Det är goda nyheter för både kropp och själ.

Gårda Vesta är Göteborgs första WELL Building-certifierade kontorshus. Det innebär att vi ställt höga krav på byggnaden och på oss själva under hela projektet. WELL ställer höga och konkreta krav på bland annat rätt arbetsbelysning, god luftkvalitet och rätt ljudnivå. Men den  innebär också att fokus läggs på arbetsplatsens mjuka värden så att de som befinner sig i byggnaden blir inspirerade och mår bra. De uppmuntras att röra på sig och restauranger och kaféer har en sund inriktning. Konst och god design är prioriterat för att ge hjärnan rätt stimulans.​

Det resulterade bland annat i att vi skapade världens högsta konstgalleri i Gårda Vestas drygt hundra meter höga trapphus.

Hälsa och välmående blir allt viktigare.

Både för både arbetsgivare och arbetstagare. Att arbetsplatsen är trevlig och främjar en hälsosam livsstil är avgörande för att ligga i framkant i konkurrensen om arbetskraften. Att människor mår bra på jobbet och vill vara på sin arbetsplats. WELL Building-certifieringen är ett naturligt steg i vårt arbete med att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser.

Hälsa och välmående blir allt viktigare för både arbetsgivare och arbetstagare. Att arbetsplatsen är trevlig och främjar en hälsosam livsstil är avgörande för att ligga i framkant i konkurrensen om arbetskraften. Att människor mår bra på jobbet och vill vara på sin arbetsplats. WELL Building-certifieringen är ett naturligt steg i vårt arbete med att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser.

Mycket handlar om att göra det lättare att välja det sunda alternativet. För att det helt enkelt är mer inbjudande. Som att husets restaurang med tydlig hälsoprägel får en inbjudande och noga utarbetad atmosfär, eller att det 25 våningar höga trapphuset är ett enda stort konstgalleri. Då blir det lättare att välja den nyttiga maten, eller att ta trapporna istället för hissen. Och på köpet bygger det både gemenskap och stimulerar sinnet.

WELL-Building, ingen vanlig byggcertifiering

Vi mäter och kontrollerar det holistiska synsättet i byggnaden genom att certifiera den som WELL-Building. Den första i Göteborg. WELL är en certifiering som helt och hållet är inriktad på trivsel och hälsa på arbetsplatsen.

Det betyder rent konkret att vi tittar på tio viktiga områden som hänger ihop med trivseln på arbetsplatsen: luft, vatten, kost, ljus, ljud, rörelse, temperatur, material, sinne och gemenskap. Det kan till exempel handla om behaglig ljus- och ljudkomfort och att huset och miljön inbjuder till rörelse och hälsosamma val.

Läs mer om WELL Building certifieringen här

Aktivitet, lust och harmoni

Miljöerna i Gårda Vesta präglas av en helhetssyn på välbefinnande. Noga utvalda material och färger skapar en omfamnande, varm och inbjudande atmosfär som både stimulerar sinnet och skapar gemenskap.

Den stora loungen i entréplanet är husets vardagsrum där alla är välkomna att sätta sig för att jobba, fika eller äta lunch från restaurangen Gårda Food Market.

Här finns naturliga mötesplatser och rum för inspiration och återhämtning. Här är naturen och kulturen alltid närvarande.

”AGILT ARBETSSÄTT”

Ett ”agilt arbetssätt” är något många strävar efter. Och tack vare WELL Building-certifieringen är möjligheterna goda för det i Gårda Vesta. Smidigt skulle man kunna säga.

Rost åt Gårdas industrihistoria

Gårda Vesta har blivit ett av Göteborgs nya landmärken, med en stark koppling till Gårdas industrihistoria. Fasadens glas och robusta cortenstålplåt knyter an till de industrimiljöer och fabriker som finns i stadsdelen. Stomme och bjälklag är av betong, ett material som också använts i rå form som ytskikt i trapphus och på markplan. Huset är ritat av White Arkitekter.

Att uttryckligen arbeta med arbetsmiljö och trivsel som mål har inspirerat oss till en byggnad med enkla och i princip helt underhållsfria grundmaterial, som rå betong och corten i botten. Som kontrast har vi adderat sinnliga naturmaterial, grönska samt mjuka textilier och former där man rör sig och vistas, säger Kristina Olsson, White Arkitekter, som tillsammans med Lars Olsson och Åke Johansson varit ansvariga arkitekter för projektet.

”LIGGA I FRAMKANT”

Att ”ligga i framkant” är en floskel som har hyfsat goda förutsättningar att förverkligas tack vare WELL Building-certifieringen.

150 höjdmeter konst

Gårda Vesta är Sveriges, förmodligen världens högsta konstgalleri. I husets båda trapphus har vi låtit nio framstående konstnärer skapa en inspirerande resa för både kropp och sinne. Konstverkens gemensamma nämnare är naturen som tolkas fritt genom olika stilar och tekniker. Se filmen där konstnärerna berättar om processen att förvandla trapphusen till ett galleri.

Konstens uppgift är att inspirera och göra det mer intressant att välja trapporna. Men den ska också väcka tankar, känslor och kommunikation mellan människor. Det blir en stimulans som påverkar såväl kroppen,  sinnet och det sociala.

Gårda Vestas trapphus innehåller över 30 stora konstverk från 9 framstående konstnärer med olika bakgrund och konstnärlig stil. Carolina Falkholt (bilden), Anders Sunna, Valeria Montti Colque, Nina Bondeson, Ossian Eckerman, Tommy Dwane, Peter Köhler, Johanna Dahlberg och Christofer Svedjeby.

Byggnad: Gårda Vesta

Projektstart: 2018

Färdiställd: 2021

Våningar: 26

Yta: 27000 kvm

Gårda Vesta är ett kontorshus i norra Gårda med fokus på välbefinnande och trivsel.

Huset är ett nytt landmärke i Gårda  som sticker ut även höjdmässigt med sina två huskroppar på 26 respektive 15 våningar som sammanlänkas av en lägre byggnad. Gårda Vesta innehåller förutom kontor även restaurang, konferensyta och garage.

FASTIGHETEN ÄR MILJÖCERTIFIERAD ENLIGT

Well Building

Well Building är den första byggstandarden som enbart fokuserar på hälsa och välbefinnande för människor. Certifieringen utgår från de sju områdena luft, ljus, vatten, ljud, kost, motion och välbefinnande.

BREEAM

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett av del äldsta och mest spridda miljöcertifieringssystemen i Europa. Byggnaderna klassificeras enligt en femgradig skala, där redan det lägsta betyget innebär att byggnaden är bättre än rådande myndighetskrav och normer. Därefter betygsätts fastigheterna i Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.

- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Gårda

Ett par minuters promenad från Göteborgs centrum ligger Gårda - ett område där klassisk industrihistoria och arbetarkvarter står axel mot axel med entreprenörer, innovatörer och kunskapsföretag. Idag står Gårda i startgroparna inför ett stort utvecklingssprång. Vi på Platzer har bestämt oss för att driva på Gårdas resa genom att utveckla tre nya kontorshus.

Utforska området

Omgivning

Gårda är utpekat som ett av Göteborg Stads utvecklingsområden där kontorsfastigheter kommer varieras med lokal handel och bostäder. Redan nu har tusentals lägenheter färdigställts utmed ån i Norra Gårda. Nästkommande projekt fokuseras på kontorsfastigheter på vardera sida av Ullevigatan. Platzer är högst delaktiga här med byggnationerna av Gårda Vesta på Vestagatan och Kineum på Drakegatan. Dessa två, tillsammans med fler skyskrapor, kommer bidra till Göteborgs nya skyline. I Gårda sitter framförallt företag inom IT och konsultverksamheter som kommer kompletteras med nya spännande företag med framtidens bebyggelse.

Kommunikationer

200 meter från Vestagatan ligger Svingeln. Hållplatsen genomgår under 2018 en förbättring där platsen ska bli mer samlad och attraktiv för kollektivtrafikresenärer. Hållplatserna för buss och spårvagn flyttas närmare och fler busslinjer kommer passera Svingeln vid färdigställande. Runt Svingeln tillkommer också bättre möjligheter för gång- och cykelresenärer.

Service

Hela entréplanet är vikt för gemensamma ytor. Här finns en reception som hjälper besökare tillrätta eller hyresgästerna med diverse service. Här finns också en yta för restaurang eller café som kan erbjuda ett brett, hälsoinriktat matutbud. Gårda har därutöver ett stort utbud av lunchrestauranger på gångavstånd.

Parkering

Gårda Vesta garage rymmer 200 parkeringsplatser för cykel och 48 för bil.

Intresserad av att hyra lokal här?

Skicka intresseanmälan
/