Göteborgs första Well Building-kontor

När medarbetarna mår bra, mår hela verksamheten bra.
Därför bygger vi Gårda Vesta – Göteborgs första Well Building.

I Gårda Vesta kommer vi erbjuda flexibla kontorslokaler i centrala Göteborg. En snabb promenad från Centralstationen eller ett stort urval av kollektivtrafik till Svingeln tar dig enkelt till Gårdas nya profilbyggnad. Allt du behöver för din arbetsdag kommer finnas. Och mer därtill. Takterrass, cykelparkering, café, reception och konferenslokaler.

Adress: Vestagatan 4-6

Lokaltyper: Kontor

Våningar: 14 och 25

Projektstart: 2018

Inflyttning: 2020

Kommun: Göteborg

Område: Gårda

  • Kommunikationer

    Med Svingeln runt hörnet finns stora förutsättningar att kunna resa kollektivt. Härifrån kommer man snabbt från Göteborgs Centralstation och andra knutpunkter i omnejden.

  • Service

    Norra Gårda med närhet till Svingeln och Friggagatan har ett stort utbud av restauranger och service.

  • Well Building Certifierad

    Gårda Vesta blir Göteborgs första byggnad certifierad enligt Well Building Standard. En certifiering som helt och hållet fokuserar på välmående och hälsa för medarbetare och de som vistas i byggnaden. Dessutom är byggnaden miljöcertifierad enligt Bream.

Lokalutformning

Våningsplanen inreds till smarta, kreativa arbetsplatser för såväl mindre som medelstora och stora verksamheter. Vårt koncept är flexibelt och främjar kommunikation mellan människor och det nya mobila sättet att arbeta.

På flera våningsplan kommer vi att erbjuda vårt koncept Gårda Vesta Units. Dessa lokaler är speciellt avsedda för mindre företag (från fem anställda) som vill kunna stänga sin egen dörr och ändå dela på gemensamma ytor. Moderna, nybyggda kontor i Gårda Vesta Units kan hyras på 1-, 2- eller 3-årskontrakt direkt med Platzer.

 

Projektchef
Patrik Lund
Telefon: 031-63 12 03
Kommersiell förvaltare
Anisha Jakobsson
Telefon: 031-63 11 81

Well Building

Well Building är den första byggstandarden som enbart fokuserar på hälsa och välbefinnande för människor. Certifieringen utgår från de sju områdena luft, ljus, vatten, ljud, kost, motion och välbefinnande.

BREEAM

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett av del äldsta och mest spridda miljöcertifieringssystemen i Europa. Byggnaderna klassificeras enligt en femgradig skala, där redan det lägsta betyget innebär att byggnaden är bättre än rådande myndighetskrav och normer. Därefter betygsätts fastigheterna i Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.

- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Gårda

Ett par minuters promenad från Göteborgs centrum ligger Gårda - ett område där klassisk industrihistoria och arbetarkvarter står axel mot axel med entreprenörer, innovatörer och kunskapsföretag. Idag står Gårda i startgroparna inför ett stort utvecklingssprång. Vi på Platzer har bestämt oss för att driva på Gårdas resa genom att utveckla tre nya kontorshus.

Utforska området

Omgivning

Gårda är utpekat som ett av Göteborg Stads utvecklingsområden där kontorsfastigheter kommer varieras med lokal handel och bostäder. Redan nu har tusentals lägenheter färdigställts utmed ån i Norra Gårda. Nästkommande projekt fokuseras på kontorsfastigheter på vardera sida av Ullevigatan. Platzer är högst delaktiga här med byggnationerna av Gårda Vesta på Vestagatan, Kineum på Drakegatan och det mindre Källhuset på Källhusgatan. Dessa tre, tillsammans med fler skyskrapor, kommer förgylla södra Göteborg nya skyline. I Gårda sitter framförallt företag inom IT och konsultverksamheter som kommer kompletteras med nya spännande företag med framtidens bebyggelse.

Kommunikationer

200 meter från Vestagatan ligger Svingeln. Hållplatsen genomgår under 2018 en förbättring där platsen ska bli mer samlad och attraktiv för kollektivtrafikresenärer. Hållplatserna för buss och spårvagn flyttas närmare och fler busslinjer kommer passera Svingeln vid färdigställande. Runt Svingeln tillkommer också bättre möjligheter för gång- och cykelresenärer.

Service

Hela entréplanet är vikt för gemensamma ytor. Här finns en reception som hjälper besökare tillrätta eller hyresgästerna med diverse service. Här finns också en yta för restaurang eller café som kan erbjuda ett brett, hälsoinriktat matutbud. Gårda har därutöver ett stort utbud av lunchrestauranger på gångavstånd.

Parkering

När Gårda Vesta står klart kommer 75 parkeringsplatser finnas i huset och 180 parkeringsplatser i närområdet. Vi är också stolta över att kunna erbjuda 325 cykelparkeringar i garaget, ytterligare ett bevis på att människans hälsa är i fokus.

Intresserad av att hyra lokal när projektet är färdigställt?

Skicka intresseanmälan
/