Student på Platzer

Fokus på återbruk när studenter gör ex-jobb på Platzer

I vår har studenterna Ylva Cognell och Jacky Nguyen som läser tredje året på AE-programmet på Chalmers genomfört sitt ex-jobb på Platzer. Arbetet har fokuserat på återbruk vid lokalanpassningar och frågeställningen har utgått ifrån vilka hinder, utmaningar och utvecklingsmöjligheter som existerar idag när det kommer till att arbeta med återbruk.

Ylva och Jacky kunde konstatera att viktiga framgångsfaktorer bland annat är att integrera återbruket tidigt i processen, utforska ekonomiska incitament samt att skapa partnerskap och samarbeten. Innan de gick på sommarledighet passade vi på att ställa tre korta frågor till dem. 

Kan ni kort beskriva ert examensarbete?
Examensarbetet fokuserar på de utmaningar och utvecklingsmöjligheter som fastighetsbranschen står inför när det gäller att effektivisera återbruksarbetet. Arbetet behandlar tio identifierade utmaningar och utforskar varför dessa utmaningar uppstår samt vilka möjligheter till utveckling som finns för att hantera dem.

Vilka är de främsta utmaningarna relaterat till återbruk vid lokalanpassningar som ni identifierade?
Bland de främsta utmaningarna relaterade till återbruk vid lokalanpassningar återfinns inventering, tillgänglighetsgörande, logistik, planering, garanti och kvalitet. Men även de övriga identifierade utmaningarna är av betydelse. Många av dessa utmaningar är sammanlänkade och påverkar varandra i hög grad. Utmaningarna är också olika beroende på vilken roll man har, hur stort företaget är och hur mycket erfarenhet man har sen tidigare.

Vilket är ert främsta medskick till Platzer och andra fastighetsbolag, utifrån ert examensarbete?
Efter att ha arbetat med detta examensarbete under våren är vårat medskick till Platzer och andra fastighetsbolag att ta första steget och börja. Vänta inte på att det ska komma en färdig mall på hur man ska göra då alla företag har olika förutsättningar. Se till att skaffa er den viktiga kunskapen och erfarenheten redan nu istället för att vänta med det!

Ylva Cognell och Jacky Nguye identifierade utmaningar och kunde komma med rekommendationer kring återbruk i samband med lokalanpassningar.

 

Läs hela deras arbete här: Återbruk vid lokalanpassningar