Ekologisk Hållbarhet

Platzer och SSAB i gemensam satsning på solenergi

Tillsammans med vår hyresgäst SSAB monterade vi under slutet av 2022 vår största solcellsanläggning hittills om 500 kW på deras byggnad i Arendal. Anläggningen förväntas leverera cirka 20% av fastighetens årliga energiförbrukning och är en del i en större satsning på solenergi. Under 2023 planerar vi på Platzer för ytterligare 16 nya solcellsanläggningar.  

Gemensamt med vår hyresgäst SSAB är engagemanget i hållbarhetsfrågorna. Under åren har detta lett till flera projekt med mål att minska miljöpåverkan och öka energieffektiviteten i deras fastighet i Arendal. Det senaste i raden är en solcellsanläggning om 500 kW som beräknas leverera cirka 20% av byggnadens årliga energiförbrukning. Anläggningen är en del i en större satsning på solenergi från Platzer. I år ska vi montera 16 nya solcellsanläggningar inom vårt bestånd om 2527 kW vilket kommer att bidra till såväl miljövinster som kostnadsbesparingar. Dessutom planerar vi för ytterligare tre anläggningar om totalt 1 500 kW i vårt JV Sörred Logistikpark som vi utvecklar tillsammans med Bockasjö.

Satsningar tillsammans med hyresgäster som SSAB har varit avgörande för att kunna minska vår miljöpåverkan i den omfattning som vi har gjort de senaste åren, säger Peter Löwing, teknisk chef inom affärsområde industri och logistik på Platzer.

Kontinuerligt arbete med energifrågorna ger goda resultat
På Platzer arbetar vi kontinuerligt med att energioptimera våra fastigheter. Sedan ingången i logistiksegmentet 2016 har vi minskat vår energiförbrukning med 53%, från 175,5 kWh/kvm till 69,5 kWh/kvm. En omfattande besparing på byggnader om drygt 314 000 kvm.

– Satsningar tillsammans med hyresgäster som SSAB har varit avgörande för att kunna minska vår miljöpåverkan i den omfattning som vi har gjort de senaste åren. Under 2019 genomförde vi exempelvis ett gemensamt energiprojekt som sparade hela 33% i energiförbrukning redan första året, berättar Peter Löwing, teknisk chef inom affärsområde industri och logistik på Platzer. Nu ligger fokus på att få upp fler solcellsanläggningar på våra tak och samtidigt arbeta för att ytterligare utveckla energi- och laddkapaciteten i våra logistikområden, avslutar Peter Löwing.

SSAB – fossilfri verksamhet 2030
I Arendal har SSAB sitt stålservicecenter som är marknadsledande i Sverige med ca 250 000 ton årlig försäljning. Verksamheten har, precis som hela SSAB-koncernen, en ambitiös färdplan mot att bli helt fossilfria till och med år 2030.

Jan Bjäreborg, miljö- och hållbarhetsansvarig, SSAB i Arendal

– Platzer är en väldigt proaktiv fastighetsägare, solcellerna är ett av flera initiativ som de hjälpt oss med för att göra vår verksamhet mer energieffektiv och hållbar, säger Jan Bjäreborg, miljö- och hållbarhetsansvarig hos SSAB i Arendal. Andra viktiga aktiviteter vi fokuserar på är att införa retursystem för träpallar, laddstolpar till vår personals fordon, att byta ut våra tjänstebilar och truckar till elfordon och att allt emballage i vår verksamhet ska vara fossilfritt, avslutar Jan.

Stålkoncernen har en vision om att verka för en starkare, lättare och mer hållbar värld. Deras kanske mest kända hållbarhetssatsning är Hybrit. Projektet går ut på att ersätta koldioxid med vatten som biprodukt vid stålframställningen vid deras masugnar i Luleå och Oxelösund. Resultatet blir ett fossilfritt stål som, om det lyckas, kommer minska koldioxidutsläppen med 10% bara i Sverige.

I Arendal har SSAB sitt stålservicecenter som är marknadsledande i Sverige med ca 250 000 ton årlig försäljning. Verksamheten har, precis som hela SSAB-koncernen, en ambitiös färdplan mot att bli helt fossilfria till och med år 2030.