Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Ökade hyresintäkter mildrar konsekvensen av högre finansieringskostnader

https://investors.platzer.se/sv/rapporter-presentationer?page=/sv/delarsrapport-januari-mars-2023

Platzer Delårsrapport jan-mar 2023

Fagerhult belysning
Den gamla bilverkstaden fick nytt liv i Almedals Fabriker

Almedals Fabriker är ett dynamiskt och spännande kontorsområde, som under 1800–1900-talet var plats för en av Göteborgs största textiltillverkare. I de gamla fabriksbyggnaderna finns idag ett kluster av kreativa näringar och entreprenörer. Här sitter den välkända lamptillverkaren Fagerhult Belysning som vågade satsa på en gammal bilverkstad när de växte och nytt lokalbehov uppstod.