Grönt ljus för utvecklingen av Gamlestadens Fabriker

Göteborgs industriella vagga, är redo för nästa utvecklingssteg. Detaljplanen för Gamlestadens Fabriker har nu vunnit laga kraft, vilket innebär att vi kan tillföra 300 bostäder och 68 000 kvm kontor, restauranger och service till det gamla fabriksområdet.

–  Vi har sett fram emot detta i flera år, säger P-G Persson, vd på Platzer. Detaljplanen skapar möjlighet att vidareutveckla Gamlestadens Fabriker som en viktig pusselbit i utvecklingen av områdena runt kollektivknutpunkten Gamlestads torg där vi knyter ihop innerstaden med de nordöstra stadsdelarna, vilket är positivt för hela Gamlestadens utveckling, så det känns fantastiskt roligt att vi äntligen kan sätta igång.

Läs mer

Kämpegatan 3-7 i Gullbergsvass
En total omvandling - huset står nu redo för framtidens Gullbergsvass

På Kämpegatan, där Lilla Bommens nybyggen möter Drömmarnas kaj har vi gett ett 80-talshus ett rejält ansiktslyft och gett plats för restauranger, möten och liv. Genom att man tagit vara på de inneboende kvaliteterna samt adderat nya har anknytningen till platsen stärkts och byggnaden står nu redo för en ny framtid i ett av Göteborgs mest spännande utvecklingsområden.