Nu har detaljplanen för Södra Änggården vunnit laga kraft

Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagan av detaljplanen för omvandlingen av Högsbo industriområde till Södra Änggården. Detaljplanen vinner därmed laga kraft idag 6 april 2022. Nu kan stadsutvecklingen av området ta fart och byggnationen av 2000 bostäder samt skolor och parker påbörjas. Den totala intäkten för Platzer bedöms uppgå till 1,8 mdkr.

– Detta är en stor dag för oss, för staden och för alla våra samarbetspartners i Södra Änggården. Utslaget från Mark- och miljööverdomstolen visar att den detaljplan som tagits fram av stadsbyggnadskontoret är gedigen och genomarbetad. Jag är stolt över att vi fortsätter skapa och leverera värde i både bolaget och för Göteborg, säger P-G Persson, vd på Platzer.

Läs mer

Fagerhult belysning
Den gamla bilverkstaden fick nytt liv i Almedals Fabriker

Almedals Fabriker är ett dynamiskt och spännande kontorsområde, som under 1800–1900-talet var plats för en av Göteborgs största textiltillverkare. I de gamla fabriksbyggnaderna finns idag ett kluster av kreativa näringar och entreprenörer. Här sitter den välkända lamptillverkaren Fagerhult Belysning som vågade satsa på en gammal bilverkstad när de växte och nytt lokalbehov uppstod.