I Mölndal skapas nya framgångssagor

Energin är så tydlig att man nästan kan ta på den. I Mölndal Centrum byggs det ännu fler kontor och ännu fler bostäder. Industriområdet på Söderledens bägge sidor blomstrar. Industrihistoriska Forsåker och Kvarnbyn har fått nytt blod. I Mölndal växer en ny stadskärna fram och vi på Platzer har ett finger med i spelet.

De nya framgångssagorna skapas nu

Mölndals kommun har tagit tag i taktpinnen. De ska satsa sig till framgång och accelererar på många plan. Från Korsvägen i norr till Mölndals innerstad i söder byggs det både bostäder och kommersiella lokaler. Mölndals centrum byggs ut med en galleria, kontor och bostäder. Forsåker växer upp ur de gamla papyrusfabrikerna. Jolen och Åby expanderar. Allt pekar på att Göteborgsområdets framgångsvåg inte ebbar ut vid kommungränsen. Tvärtom.

Forsåker, Krokslätt, Almedal, Lyckholm och Kvarnbyn har alla haft nytta av Mölndalsån och Mölndalsfallen i sina industriella framgångar. Idag har dessa områden fått nytt liv, med nytt innehåll. Här skapas idag nya framgångssagor, med nya bolag som vill sitta i nyproducerade kontor, fast i det gamla tegelbrukets stimulerande miljö. Att Mölndals dalgång expanderar så att Göteborgs Södra Centrum växer ihop med Mölndal, är inte bara en tankelek. Det är nämligen precis vad som händer just nu.

Vi engagerar oss i Mölndal

Tack vare god inflyttning och bra ekonomi i kommunen har Mölndal blivit en kommun på framväxt. Mölndals innerstad genomgår en omfattande modernisering med fler butiker, kontor och bostäder. Vi på Platzer engagerat oss i Mölndal i många år. Tack vare goda historiska samarbeten ser vi att vi har en roll att fylla i Mölndals utveckling.

Under 2016 fortsatte vi att arbeta för en attraktiv detaljplan för att bygga ett större kontorshus. 2017 inledde vi ett samarbete med NCC för att kunna erbjuda 30 000 kvm kontor i Mölndals innerstad. Vår ambition är att utveckla stadskärnan tillsammans med kommun och näringsliv. 2024 blir vi nu ägare till kontorshuset MIMO – ett MåBraKontor. MIMO (eller MIMÖ) står just för Mitt i Mölndal och ligger mitt i Mölndals innerstad med småskaliga butiker, caféer och restauranger, en modern galleria och all service du behöver för att lösa vardagspusslet precis runt knuten.

I Mölndal förvaltar vi också för Mölndals stadsmuseum, en fastighet vid Mölndals bro. Vi har också byggt en ny, miljöcertifierad kontorsfastighet i Jolen längs Söderleden, där Armatec har sitt huvudkontor.

Affärsområdeschef kontor
Mikael Dotevall
Telefon: 031-63 12 39
Områdeschef
Björn Larsson
Telefon: 031-63 12 34
- Fastighet
- Pågående projekt

Letar du lokal i området?

Kontakta oss

Fastigheter i området