Medicinareberget

Arvid Wallgrens Backe 20

Änggården 36:2

Biotech Center på Arvid Wallgrens Backe 20 uppfördes av Higab 2003. Huset är ritat av Liljewall Arkitekter och är byggt i stål, betong och glas och helt anpassad efter bioteknikföretagens speciella behov. Till exempel är ventilations- och övriga tekniksystem specialkonstruerade för att passa de olika laboratorierna. Dessutom har hyresgästerna haft stora möjligheter att själva anpassa kontor och laboratorier efter sina egna behov. Utöver kontoren och laboratorierna finns det flera gemensamma utrymmen, bland annat konferensrum, relaxavdelning, motionsrum och garage. På Medicinareberget har Biotech Center nära till både Sahlgrenska sjukhuset och olika företag, vilket skapar kontaktytor till såväl den akademiska världen som det västsvenska näringslivet.

Fastighet: Änggården 36:2

Lokaltyper: Forskning

Kommun: Göteborg

Område: Medicinareberget

Adress: Arvid Wallgrens Backe 20

Byggår: 2003

Biotech Center Huset är helt anpassat efter bioteknikföretagens speciella behov.

5 min Till Busshållplats

18 min Till Göteborg Centralstation

Parkering Finns i området

Styr och Ställ Finns inne på Sahlgrenskaområdet

15min Till Linnégatan

4min Till närbutik

Miljöcertifiering

Vi tar vårt ansvar att utveckla fastigheter för Göteborgs framtid. Detta gör vi genom att ständigt titta på nya möjligheter att miljöcertifiera fastigheterna genom olika kvaliteter för inomhusmiljön och en förbättrad energiprestanda samt att skriva gröna hyresavtal med våra hyresgäster. För och med våra hyresgäster kan vi skapa bättre inomhusmiljöer för framtidens Göteborg.

LÄS OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE
- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Medicinareberget

Medicinareberget är höjden ovanför Sahlgrenska sjukhuset, och en central plats i det västsvenska Life Science klustret. Här samlas kompentens från akademin, vården och näringslivet som alla arbetar för att förbättra människors hälsa och livskvalitet.  

Utforska området

Är du hyresgäst i fastigheten?

Visa hyresgästsinformation