Medicinareberget

Arvid Wallgrens Backe 2 A-B

Änggården 36:2

Arvid Wallgrens Backe 2 A-B, Hälsovetarbacken, uppfördes 1909 för dåvarande Göteborgs Barnsjukhus och en tillbyggnaden gjordes 1917-1919. Den tre våningar höga huvudbyggnaden har en hög sockelvåning och valmat tegeltak. Brungult tegel pryder fasaderna, med gulvitt tegel som inslag. Entrépartiet är utfört av finhuggen granit och även entréhallen är präglad av jugendstilens mjuka linjer. På väggtavlor – avgränsade med pilastrar – presenteras barnsjukhusets donatorer. År 1973 hade Barnsjukhuset vuxit ur sina lokaler och barnkliniken flyttade ut till det nybyggda Östra sjukhuset. Idag är huset plats för Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Platzer förvärvade Hälsovetarbacken i slutet av 2021 från Higab.

Fastighet: Änggården 36:2

Lokaltyper: Forskning, Utbildning

Kommun: Göteborg

Område: Medicinareberget

Adress: Arvid Wallgrens Backe 2 A-B

Byggår: 1909

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

5 min Till Busshållplats

18 min Till Göteborg Centralstation

Parkering Finns i området

Styr och Ställ Finns inne på Sahlgrenskaområdet

15min Till Linnégatan

4min Till närbutik

Miljöcertifiering

Vi tar vårt ansvar att utveckla fastigheter för Göteborgs framtid. Detta gör vi genom att ständigt titta på nya möjligheter att miljöcertifiera fastigheterna genom olika kvaliteter för inomhusmiljön och en förbättrad energiprestanda samt att skriva gröna hyresavtal med våra hyresgäster. För och med våra hyresgäster kan vi skapa bättre inomhusmiljöer för framtidens Göteborg.

LÄS OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE
- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Medicinareberget

Medicinareberget är höjden ovanför Sahlgrenska sjukhuset, och en central plats i det västsvenska Life Science klustret. Här samlas kompentens från akademin, vården och näringslivet som alla arbetar för att förbättra människors hälsa och livskvalitet.  

Utforska området

Är du hyresgäst i fastigheten?

Visa hyresgästsinformation
/