Det nya Krokslätt blir någonting helt annat

Staden Göteborg rör sig på ett sätt som kommer att förändra Krokslätt. Mölndal växer norrut och innerstaden söderut. I Krokslätt möts de och resultatet kommer att bli en tätbebyggd blandstad – ett nytt centralt stråk där man bor och jobbar, går på restaurang och i skola. Krokslätt kommer att förvandlas till en komplett och urban stad, med andra ord.

En blommande blandstad där livet pågår

Att skapa nya centrumområden är en av de bärande tankarna i den kraftfulla tillväxt som pågår i Göteborgsområdet. Krokslätt, mitt emellan Korsvägen och Mölndal, kommer att växa samman med innerstaden när det skapas en ny levande blandstad för den nya tiden, byggt på hållbarhet, närhet och flexibilitet. Livet ska kunna vara komplett i närområdet. Här ska man kunna bo, jobba och handla och vara på sin fritid. Och samtidigt ha mindre än 10 minuters cykelavstånd både in till Götaplatsen och ut till Delsjön.

Göteborgs stad har stora planer för nya Krokslätt. En hel del av industribebyggelsen ska rivas och ersättas med stadskvarter. Man vill se många nya bostäder. Speciellt tänker man på barnfamiljen och deras behov. Dagis och skolor ska finnas nära hemmet, jobbet och affären. Utanför dörren ska man mötas av vackra promenadstråk, restauranger och charmiga inslag. Dessutom ska kommunikationsstråket längs Mölndalsvägen bli ännu snabbare och effektivare, genom nya satsningar på spårvagnstrafik, bussvägar, cykelvägar och gångstråk. Dessutom ligger Krokslätt på rätt ställe om man vill till Landvetter Flygplats – en resa som tar  mindre än 20 minuter med bilen.

Det nya Krokslätt blir någonting helt annat

Den som åker igenom Krokslättsområdet märker att det finns lite hål i stadssiluetten. Det är på väg att förändras. Det blir allt glesare med tomma tomter och p-platser och allt fler nya hus samt Lisebergs stora satsningar med temahotellet Grand Curiosa och längre fram även ett vattenland.

Både Almedal och Krokslätt kommer ligga mellan två av Västlänkens stationer – Korsvägen och Mölndals station. Vid dessa knutpunkter kommer det att vara massor av folk i omlopp och det kommer självklart också att sätta sin prägel på den framväxande stadsmiljön runt omkring.

Idag har vi på Platzer tre fastigheter i Krokslätt och Almedal och det pågår byggnationer runt omkring hela Södra Vägen och Mölndalsvägen. I takt med att området förtätas kommer också vi att förändra och utveckla våra hus. Redan innan Västlänken sätter spaden i marken ser vi att mycket står klart. Det är naturligtvis klart positivt för utvecklingen av Södra Centrum och Krokslätt.

Affärsområdeschef kontor
Mikael Dotevall
Telefon: 031-63 12 39
Områdeschef
Björn Larsson
Telefon: 031-63 12 34
- Fastighet
- Pågående projekt

Lediga lokaler i Krokslätt

Visa lokaler

Fastigheter i området

Letar du lokal i området?

Kontakta oss