Fastigheter Högsbo

Industrifastigheter och bostäder i Högsbo

Högsbo är ett av de största industriområdena i Sverige där många av fastigheternas byggnader är från 1960-talet. Hit flyttade många av Göteborgs mer centrala industrier när de behövde kombinationen av kontor och lager i nära anknytning till varandra. Härifrån kunde de sedan se sina företag på nära håll  – från idé till produktion och logistik.

Idag är många av fastigheterna i Högsbos omoderna för nya företag där öppna planlösningar är efterfrågade och nuvarande cellkontor för små. Produktionen rör sig, likt 60-talet, ut mot stadens utkanter till nybyggda logistik- och produktionslokaler som är anpassade till dagens fabriker.

I en så central stadsdel som Högsbo är kommer det istället för industrier att skapas bostadsområden och blandstäder. Högsbo räknas nu som ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt. Högsbo är till och med omnämnt som ett av Sveriges mest spännande områden vad gäller utveckling, inflyttning och framtidspotential. Mycket kommer hända. Många kommer kunna flytta in i nybyggda lägenheter och nya verksamheter kommer ta fart i de nybyggda fastigheterna i Högsbo.

Med Frölunda Torg, Köpcenter 421 och Sisjöns handelscenter finns redan handeln i Högsbo-Frölunda. Nu saknas bara bostäderna på Dag Hammarskjöldsledens östra sida. I bostadssatsningen BoStad2021 kommer ett flertal byggnationer att finns i Högsbo, där Platzer tillsammans med flera byggaktörer och kollegor utvecklar Högsbo till framtidens bostadsområde. Med Södra Änggårdens skönare stadsliv bidrar Platzer med 2000 lägenheter och möjligheter för Högsbos framtid.

Letar du lokal i området?

Kontakta oss