Projekt Centrum

Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt

Ingen har missat att Göteborg genomgår en rejäl stadsutveckling i stora delar av Göteborg Centrum. Västlänken kommer skapa nya sätt att åka kollektivt under mark. Nya Hisingsbron kommer frigöra stora landområden på vardera sida av Göta Älv och möjliggöra nyproduktion av kontor vid Lilla Bommen, Frihamnen och Ringön. Fler hyresgäster får möjlighet att ha ett älvsnära kontor.

Stadsutvecklingen går under projektnamnet ”Älvstaden” som består av de mest centrala områdena kring dagens Göta Älvbro – Lilla Bommen och längre bort mot Stenpiren och Masthugget. Hamnen ska bli synlig på samma trevliga sätt som på Norra Älvstranden och Eriksberg. Istället för färjor och långa asfalterade ytor kommer kajstråket bli bostäder och långa promenadstråk mellan broarna. De olika nyproduktionerna i centrum kommer ge mycket till göteborgaren i form av en älvsnära stad.

Platzer driver själva flera kontorsprojekt i Centrum. 2017 flyttade vi tillbaka till Lilla Bommen i nyrenoverade lokaler. Det nya kontoret har utsikt över hamnen och har en aktivitetsbaserad profil. Våra lokaler på Kämpegatan 7 fungerar även som ett visningskontor för potentiella hyresgäster i området.

Genom att finnas med i centrala Göteborgs resa kan vi själva bidra till utformningen av framtidens Göteborg och skapa nyproducerade kontor i centrum, nybyggda hus på älvsnära kajstråk och starta byggprojekt i Göteborgs hjärta.

Letar du lokal i området?

Kontakta oss