Största stadsutvecklingsprojektet i Norden. Någonsin.

De förändringar som nu sker i Göteborgs centrala delar påverkar inte bara vardagen för folk och företag inne i city. Förändringarna är så omfattande att de kommer att skapa svallvågor i hela Göteborgsregionen. Älvstaden är ett gigantiskt projekt där vi på Platzer är en av de som står för genomförandet.

En göteborgsk evolution

Om man promenerar mellan Gullbergsvass och Skeppsbron år 2027 är det nya Centralenområdet färdigt. Man hör minimalt med trafikbrus, tack vare att E45:an går under mark. Man ser en ny bro över älven, höga hus med tusentals nya arbetsplatser och bostäder, och trottoarerna kantas av restauranger, butiker och caféer. På gatorna samsas cyklister, elbussar och spårvagnar om platsen.

Fortsätter man promenaden på kajkanten mot Skeppsbron och Masthuggskajen, passerar man Rosenlundsbadet och skärgårdsbåtarnas nya terminal bredvid de nya bostads- och kontorshusens spännande arkitektur. Man kanske möter en bekant som klivit av vid Västlänkens Hagastation innan ni når Masthuggskajens levande gator och torg med sina tusentals nya bostäder, arbetsplatser och myllrande restaurang- och kulturliv.

Vi vill vara i centrum

Platzer har som mål att vara med där det händer. Vi vill stå mitt i utvecklingen och driva den framåt. Visionen för utvecklingen av Göteborg är inte längre bara en hisnande vision – det är faktiskt något som händer just nu. Platzers planer för centrum bygger på en kombination av utveckling av nuvarande bestånd, nyproduktion av byggrätter och fastighetsförvärv.

Eftersom vi vill vara i händelsernas centrum, har vi flyttat vårt huvudkontor till Gullbergsvass, där vi en gång startade. Vi vill kunna se utvecklingen ta fart genom kontorsfönstren och vara delaktiga i planprocessernas framfart. Bättre förutsättningar kan man inte få – om man som vi – har ambitionen att vara en av de största fastighetsaktörerna i centrala Göteborg.

Affärsområdeschef kontor
Mikael Dotevall
Telefon: 031-63 12 39
Områdeschef
Pelle Arve
Telefon: 031-62 53 07
- Fastighet
- Pågående projekt

Projekt i området

Lediga lokaler i Centrum

Visa lokaler

Fastigheter i området

8 621 m²
Garage, Kontor, Restaurang, Vårdcentral
9 748 m²
Förråd, Kontor, Lager, Motion och hälsa, Restaurang, Vårdcentral
4 541 m²
Kontor, Utbildning
16 681 m²
Garage, Kontor
12 872 m²
Förråd, Garage, Kontor
16 003 m²
Förråd, Garage, Kontor
5 400 m²
7 751 m²
Butik, Förråd, Garage, Kontor, Lager, Restaurang
2 784 m²
5 070 m²
14 636 m²
Garage, Kontor, Restaurang
8 958 m²
Kontor, Utbildning
11 000 m²
Butik, Kontor
7 120 m²

Letar du lokal i området?

Kontakta oss