Fastigheter Centrum

Vi har fastigheter i centrala Göteborg

Fastighetsutvecklingen av Centrum är ett av de mest spännande utvecklingsområdena i Göteborg i dagens läge. Nya detaljplaner sätts på vardera sida av älven och nya kontors- och bostadshus kommer byggas i spåren av gamle färjeterminaler utmed älven, Frihamnen och Bananpiren och Göta Älvbron.

Som ett av Göteborgs ledande fastighetsbolag vill vi äga och förvalta det bästa beståndet och kunna erbjuda lokaler som utmärker sig på marknaden. Ofta är det läget som sticker ut. Därför har Platzer valt som strategi att finnas med i Göteborgs utvecklingsområden. Centrum är ett av dem. Att äga och förvalta centralt belägna fastigheter ser vi som en framgångsposition. Både för oss och våra nutida och framtida hyresgäster.

I centrala Göteborg äger och förvaltar vi fastigheter i Gullbergsvass, Masthuggstorget, Lilla Bommen, Stampen, Skeppsbron och Nordstaden. Under 2017 valde vi också att flytta tillbaka till Gullbergsvass och placera vårt kontor mitt i händelsernas centrum. Det nya kontoret har utsikt över hamnen och är aktivitetsbaserat. Lokalerna kommer även fungera som ett visningskontor för potentiella hyresgäster som vill hyra in sig i fastigheterna kring centrum.

Så med närheten till älven och nya Hisingsbron, utvecklingen av kajstråket och centralenområdet ser vi positivt på att vara en fastighetsaktör i Göteborg – för Göteborg.

Letar du lokal i området?

Kontakta oss