Projekt Backaplan

En ny stadskärna växer fram i Backaplan

Backaplan är ett av Göteborgs fokusområden där en bred stadsutveckling kommer ske. Över 5000 nybyggda lägenheter kommer byggas och komplettera byggnationen på andra sidan Kvillebäcken. Här ska också nya handelsbyggnader att skapas och nya möjligheter för nya företag att skapa sin resa.

Idag är Backaplan Hisingens största handelsområde med stora byggnader och stora parkeringsplatser. Det är i många ögon outnyttjat med ett så centralt läge och få möjligheter till sociala möten. Framtidens Backaplan kommer istället att bli en mötesplats där nybyggda lägenheter, nya stora handelsutrymmen och en rikare kollektivtrafik kommer finnas på samma yta som idag. Platzer finns med i planerna. Dels som fastighetsägare till flera byggnader på Backaplans handelsområde. Dels som en av Göteborgs nyaste och starkaste stadsutvecklare. Härifrån kan vi med vår erfarenhet stötta staden och de andra fastighetsägarna och besluta om de stora frågorna så som att arbeta med detaljplanearbetet för området.

Andra stora projekt i närheten som kommer påverka Backaplan positivt är Frihamnens bostadsbyggnation, Lindholmens expansion mot Frihamnen, nya förbindelser över älven i form av Hisingsbron och Marieholmsleden och den utökade kollektivtrafiken, både på Hjalmar Brantingsplatsen och planerna på en ny pendeltågsstation i Brunnsbo.

Backaplans olika projekt ligger idag i planeringsfasen där Platzer, Stadsbyggnadskontoret och de andra stora fastighetsaktörerna har tagit fram en masterplan. Konceptet är en grön, tät blandstad med sammanhängande kluster för handel, bostäder och verksamhetsytor. Ett stort projekt som tar lång tid att sammanställa. Detaljplanen för Backaplan beräknas vara färdiga 2021.

Letar du lokal i området?

Kontakta oss