Det nya Backaplan tar form

När stora delar av Hisingen är på frammarsch tänker inte Backaplan komma på efterkälken. Omkring Göteborgs näst största kollektivknutpunkt kommer ett nytt Backaplan att växa fram. Målbilden är att skapa en blandstad med nya möjligheter och nytt innehåll för framtidens behov.

Sveriges femte största ö. Troligen nummer ett i förändring.  

Sedan 60-talet har Backaplan varit Hisingens största handelscentra. Förmånliga hyror, Göta Älv-brons tillkomst och generösa parkeringsmöjligheter löd framgångsreceptet för Backaplans exploatering. Och tillväxten har fortsatt, idag räknar man in drygt 100 butiker bara här. Men utvecklingen ska fortsätta i en rask takt. De närmsta åren kommer Backaplan att förvandlas till Hisingens moderna centrum, där handel och shopping får sällskap av kontor, restauranger, caféer, bostäder och skolor. Utmed Kvillebäcken kommer det nuvarande grönområdet bli en stadspark för boende och besökare. Även Hjalmar Brantingsplatsen, Göteborgs näst största kollektivtrafiksknutpunkt, kommer att få ett ansiktslyft och ge kollektivtrafiken en självklar plats i den nya stadskärnan.

Men det är inte bara på Backaplan som förändringarna sker. Marieholmstunneln planeras att står klar vid årsskiftet 2020/2021 och därefter invigs den nya Hisingsbron. Kvillebäcken är i stort sett färdigbyggt vid Vågmästareplatsen, Frihamnen ligger i startgroparna och Karlastaden vid Lindholmen likaså. Dessutom planeras det för en ny tågstation för norrgående trafik vid Brunnsbo.

När alla tunnlar och broar över älven är i bruk, kommer det upplevda avståndet mellan Hisingen och Göteborgs älvsnära stadsdelar att minska drastiskt. De förbättrade förbindelserna kommer att skapa många nya mötesplatser och samarbeten.

Att forma det nya Backaplan, är att forma det nya Göteborg

Göteborgs stad har stora planer för Backaplan. Vi på Platzer har bestämt oss för att vara med på den resan, mitt i händelsernas centrum. Vi ser den enorma potentialen, vi ser det strategiska läget och vi ser möjligheterna när älvens bägge sidor förtätas och Backaplan blir en del av centrum.

Tillsamman kommer vi att växla upp utvecklingstakten av Backaplan. Det nya Backaplan kommer bli en viktig pusselbit för göteborgaren som vill hitta sin plats i Göteborgs nya stadsliv och en destination för alla – oavsett vilken sida av älven man kallar ”hemma”.

Affärsområdeschef kontor
Mikael Dotevall
Telefon: 031-63 12 39
Områdeschef
Björn Larsson
Telefon: 031-63 12 34
- Fastighet
- Pågående projekt

Projekt i området

Lediga lokaler i Backaplan

Visa lokaler

Fastigheter i området

Letar du lokal i området?

Kontakta oss