Fastigheter Backaplan

Handel framför annat i dagens Backaplan

Backaplan – Hisingens största handelsområde har länge ansetts vara ett relativt oplanerat område utan kontakt med centrala Göteborg. Stora handelshus med sverigeledande aktörer finns det gott om och tusentals parkeringsplatser till besökare från hela Hisingen.

Här finns idag ett flertal olika fastighetsägare där Platzer äger och förvaltar en liten del av Backaplans fastigheter. Men snart beräknas det hända mycket som kommer förändra stadsbilden på Hisingen. Först ut är Hisingsbron och rivningen av Göta Älvbron. Tack vare de stora påfarterna till den gamla bron kommer stora markområden möjliggöra nya byggnationer, skapa nya detaljplaner och fler fastigheter i och i närheten av Backaplan.

Framtidens Backaplan kommer bli en blandstad där det stora handelsutbudet kommer finnas kvar med en variation av bostäder, service, parkeringshus, handel och allehanda små butiker. Stadsdelens fastigheter kommer ha flera olika användningsområden som kommer ge Backaplan ett helt nytt lyster jämfört med idag.

Letar du lokal i området?

Kontakta oss