Projekt Almedal

Mölndals dalgång flätas samman med Göteborgs södra centrum

Almedal ses idag som ett kreativt kluster i Göteborgs södra centrum. Med Västlänkens och Kust till Kust-banans inträde kommer kollektivtrafiken till och från Göteborg att öka och tillgängligheten bli än mer påtagbar. I Almedal kan man verkligen säga att framtidens byggnation kommer skapa fler möjligheter.

På Lisebergs södra parkering utmed Mölndalsvägen kommer nöjesparken skapa än mer hype kring sin utbud. Hotell och en inomhusvattenpark kommer skapas på parkeringsplatsen så nya attraktioner får ta plats i Lisebergs stora utbud. Västlänken har redan börjat skapas i anknytning till Korsvägen och utmed Lisebergs norra entré. Här kommer det enligt Trafikverket vara synligt arbete till och med 2024. När den nya knutpunkten står klar kommer mycket av trafiken finns under mark så att bilar, cyklister, spårvagnar, tåg och fotgängare kan samsas.

2018-2019 skapas förutsättningarna för anknytningen av Västlänken och Kust till Kust-banan på marken vid Almedals fabriker. Detta gör att detaljplanen, planarbetet och start för byggnationen kommer ske efter detta. Planen är att bygga bostäder, studentbostäder och kontor.

Söder om Almedal expanderar Mölndals dalgång närmare Göteborg. Nya detaljplaner tas fram för granskning, BoStad2021 har flera projekt i Almedal och Krokslätt, nyproducerade kontor och bostäder kommer tillkomma. Mölndal och Göteborg växer mer och mer samman.

Letar du lokal i området?

Kontakta oss