Unik etableringsmöjlighet mellan Nordens största Hamn och fordonsindustri

Strategisk placerad längsmed väg 155 på Hisingen, Torslanda ligger projektfastigheten Syrhåla 2:3. Här ska vi utveckla en flexibel, hållbar och effektiv logistikanläggning för det företag som vill etablera sig i Sveriges absoluta logistikcentrum. På Hisingen har ni närhet till såväl Göteborgs hamn som de stora motorlederna. Detaljplan och bygglov är klart och tillträde kan ske 12-18 månader efter byggstart.

Projektfastigheten ligger placerad i direktanslutning till väg 155. Dess placering innebär ett unikt skyltläge, och passar det företag som vill göra avtryck i Nordens logistikcentrum. Byggnaden planeras ha en golvbärighet på 5 ton/ m2 och en fri takhöjd på 11,7 m under balk. Här finns det även möjlighet att bygga flexibla kontorsytor mellan 250-450 m2. Logistikbyggnaden kommer dessutom att certifieras enligt miljöcertifieringen miljöbyggnad silver och ha solceller på taket.

I Platzer får ni en engagerad och långsiktig ägare och förvaltare. I närheten av Syrhåla 2:3 byggs Sörreds Logistikpark, ett samarbete mellan Platzer och Bockasjö, så det finns stora möjligheter för er som vill växa i området.

Ladda ner en presentation

Adress: Hamneviksvägen

Område: Torslanda

Lokaltyp: Logistik

Projektstart : 2023

Totalyta: 13 000 kvm

Inflytt: 12-18 mån efter byggstart

Lokalutformning

Lokalen har en golvbärighet på 5 ton/ m2 och 11,7 meter fri takhöjd. I anslutning till logistikytorna byggs flexibla kontorsytor mellan 250-450 m2. Portar anpassas flexibelt enligt önskemål.

Placering

Fastigheten är placerad längs med väg 155. Mitt emellan Nordens största Hamn och fordonsindustri. Från väg 155 tar ni er vidare ut mot E6/ E20.

Kontakt

Kontakta oss för att veta mer.

tf. Affärsområdeschef industri/logistik
Henrik Axelsson
Telefon: 031-63 03 19
FASTIGHETEN ÄR MILJÖCERTIFIERAD ENLIGT

Miljöbyggnad Silver

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för byggnader som baseras på svenska regler och svensk byggpraxis. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad delas upp i tre nivåer: Guld, Silver och Brons.

- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Torslanda

Om Göteborg är en bil, så är Torslanda själva motorn i Göteborgs industriella framfart. Utan Torslandas fordonsindustri hade Göteborg inte sett likadant ut. Här har Volvos framgångar banat väg för ett koncentrerat industriellt nav för sina och de många underleverantörers verksamheter.

Utforska området

Intresserad av att hyra lokal här?

Skicka intresseanmälan
/