Fabrikernas levande entré

I Gamlestadens Fabriker växer ett kreativt centrum fram. Visionärt och cirkulärt. Resan har bara börjat, men redan nu bubblar området av entreprenörer och kreatörer med att tydligt fokus på hållbara affärsmodeller. 

Regissören är områdets nya entré och eventplats. 

REGISSÖREN – BORN AGAIN

Regissören är ett våra första projekt ut i det stora utvecklingssprånget. Vi utvecklar den befintliga byggnaden som består av stora studiolokaler, skapar nya ytor för restauranger, och butiker ut mot Säveån.
Byggnadens industrikaraktär bevaras, men fasaden öppnas upp och ger fina lokalytor med annonsläge mot kajen och resecentret. Det stora taket omvandlas till en eventplats för hela området, en terrass för en lunch eller en AW i kvällssolen.
Bredvid den befintliga byggnaden bygger vi en ny byggnad i sju våningar, med en skulptural form som ger ytterligare en årsring till den brokiga industribebyggelsen.
Regissören blir områdets entré och signalbyggnad, med en karaktäristisk arkitektur som signalerar framåtanda.

Byggnad: Regissören

Område: Gamlestadens Fabriker

Adress: Gamlestadsvägen 2

Våningar: 7

Projektstart: 2022

Inflyttning: 2025

Arkitekt: Fredblad

Det behövs platser för drömmare och visionärer, utvecklare och kreatörer. När Gamlestadens Fabriker nu återföds är det Göteborgs rötter som spirar med nya friska blad. Här intill Säveån samsas snart modern arkitektur med gamla verkstäder och fylls med nya hantverk och idéer, kreativa kök och nya smaker. Allt i en inramning av mode, musik och film på platsen där cirkulära entreprenörer får chansen att skapa hållbar tillväxt.

Läs mer om utvecklingen av Gamlestadens Fabriker på www.gamlestadensfabriker.se

Lediga lokaler i Regissören

FASTIGHETEN ÄR MILJÖCERTIFIERAD ENLIGT

BREEAM Excellent

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett av del äldsta och mest spridda miljöcertifieringssystemen i Europa. Byggnaderna klassificeras enligt en femgradig skala, där redan det lägsta betyget innebär att byggnaden är bättre än rådande myndighetskrav och normer. Därefter betygsätts fastigheterna i Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.

- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Gamlestaden

I Gamlestaden sitter utveckling och förnyelse i väggarna. Här började resorna för SKF, Volvo och Åhléns. I samma anda fortsätter nu resan, men med nya väggar och nya möjligheter. De närmaste 10 åren kommer det att ske stora förändringar i Gamlestaden. Stadsdelen kommer att förtätas och växa ihop. Större ytor för kontor, handel och bostäder kommer att skapas - en stad i staden helt enkelt.

Utforska området

Intresserad av att hyra lokal när projektet är färdigställt?

Skicka intresseanmälan