Å ena sidan. Å andra sidan.

I över hundra år har Merkurhuset vänt sin ena sida mot vattnet. Den andra sidan har i ett halvt decennium varit ett tomrum mot staden. Nu bygger vi ihop staden och skapar en kontrastrik helhet.  

Vi skapar Merkur.

 

LADDA NER EN PRESENTATION

Å ena sidan stramt, elegant och öppet. Å andra sidan pråligt och lekfullt.

Den nya delen av Merkur, med inspiration från hamnens industriella råhet och stenstadens robusta kvartersstruktur, kommer att ge ett öppet intryck mot Stora Badhusgatan. Den gamla palatsliknande delen av Merkur, som uppfördes 1897 är både ståtligt och lekfullt med sina små torn och tidstypiska detaljer.

Å ena sidan är det nära till vattnet. Å andra sidan är det mitt i stan.

Den gamla delen har en hänförande vy över hamnen och älvinloppet. På kajen framför huset ska biltrafiken ersättas med folkliv och tydlig vattenkontakt. Den nya delen är först ut i den planerade bebyggelsen på Skeppsbron, som gör Stora Badhusgatan till en stadsgata och knyter ihop stråket från Järntorget till Stenpiren. Redan från dag ett finns närheten till stadens mest dynamiska och pulserande områden.

Omsorg i gestaltning och materialval

Vid utformningen av den nya byggnaden, har stor hänsyn tagits till det äldre husets historia så väl som övrig gestaltning i området.

–  Utgångspunkten har varit att söka inspiration till gestaltningen lika mycket i hamnens och Rosenlundsverkets industriella råhet, som i stenstadens robusta kvartersstruktur, säger Per Bornstein, arkitekt på Bornstein Lyckefors arkitekter. På så vis kan vi sammanfoga stadens historia och framtid i en och samma gestalt. Ambitionen är att byggnaden ska bli en märkesbyggnad i stadscentrum och första steget i den framtida bebyggelsen på Skeppsbron.

Den nya byggnaden kommer att uppföras med stor omsorg i materialvalen. Fasaden kommer att bestå av ett handslaget danskt tegel som skiftar från ljust grå till nästan svart. Stora fönsterpartier gör att huset från utsidan kan liknas vid ett dockhus, där människorna, aktiviteterna och kreativiteten inne i huset blir synligt från utsidan. En stor och spektakulär trappa som löper invändigt mellan våningsplanen i huset blir på så sätt också en viktig del av byggnadens exteriöra karaktär.

Den nya kontrastrika helheten står klar 2021.

Merkurhuset är en göteborgsk institution.

Den rosa slottsliknande byggnaden uppfördes redan 1897 på Skeppsbron i centrala Göteborg, och är i dag den äldsta bevarade byggnaden i området. Merkurhuset ritades av arkitekten Ernst Krüger och var då ett kontorshus för rederier.

Under sin drygt hundraåriga historia har Merkurhuset stått stadigt när övriga Skeppsbron har förändrats, än idag finns exempelvis biljettdiskarna från rederitiden kvar. Delar av kvarteret som tidigare satt ihop med huset revs dock för ett halv sekel sedan och har sedan dess agerat plats för parkering. Nu ersätts den tomma ytan äntligen av en ny byggnad som länkar ihop Skeppsbron med den populära Esperantoplatsen och dess utbud.

Lokaltyper: Kontor, Restaurang

Våningar: 8

Projektstart: 2019

Inflyttning: 2021

Kommun: Göteborg

Område: Centrum

  • Nära Rosenlunds restaurangliv, Järntorgets kultur och Stenpirens resecentrum.

    Folklivet och uteserveringarna vid Esperantoplatsen sätter sin prägel även på den lite ruffa kajen mellan Rosenlund och Stenpiren, precis som den salta luften och doften av havet. Den brokiga hamnmiljön, där 1800-talet pråliga kontorsbyggnader samsas med kraftvärmeverk och Göteborgs första ”skyskrapa”, ger en tillåtande atmosfär som lockar många kreativa krafter. Inte så konstigt att området är populärt bland företag inom både reklam och arkitektur.

    Från Järntorgets kulturscen via Rosenlund upp mot Magasinskvarteren går ett stråk av trendkänsliga butiker, restauranger och barer. Här råder en avslappnad stadspuls hela dygnet.
    I väster skjuter snart en ny halvö ut från Masthuggskajen med tät bebyggelse som ger dynamik till platsen och bildar en fond mot väster.

Affärsutvecklare
Patrik Lund
Telefon: 031-63 12 03
Projektuthyrare
Marie Lekmark
Telefon: 031-63 11 82
FASTIGHETEN ÄR MILJÖCERTIFIERAD ENLIGT

BREEAM Excellent

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett av del äldsta och mest spridda miljöcertifieringssystemen i Europa. Byggnaderna klassificeras enligt en femgradig skala, där redan det lägsta betyget innebär att byggnaden är bättre än rådande myndighetskrav och normer. Därefter betygsätts fastigheterna i Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.

Well Building

Well Building är den första byggstandarden som enbart fokuserar på hälsa och välbefinnande för människor. Certifieringen utgår från de sju områdena luft, ljus, vatten, ljud, kost, motion och välbefinnande.

- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Centrum

Kring vallgraven finns några av Göteborgs äldsta och finaste byggnader men också Nordens största stadsutvecklingsprojekt – Södra Älvstaden. Här kommer historien att blandas med ett nytt kajstråk, nya verksamheter och stora bostadsprojekt.

Utforska området

Intresserad av att hyra lokal när projektet är färdigställt?

Skicka intresseanmälan
/