När olikheter möts händer spännande saker.

Det har kallats Göteborgs mest spännande område. I Gamlestadens Fabriker skapas en ny mötesplats – en glödande smältdegel där människor, företag och idéer kan mötas och utvecklas. Mitt i ett av Göteborgs mest expansiva områden ligger Gamlestadens Fabriker, med industribyggnader från såväl 1700- som 1950-tal. Här ska den tidstypiska arkitekturen varvas med nya byggnader för bostäder och arbete. Resultatet är en urban arena med charmiga stråk och stadsrum, där stor hänsyn tas till det historiska arvet.

Adress: Gamlestadsvägen 2-4

Projektstart: 2019

Kommun: Göteborg

Område: Gamlestaden

Nybyggt och nybyggaranda

Inom de närmaste åren kommer 300 nya bostäder byggas i området. Dessutom fördubblas ytan för kontor och verksamheter. Gatustrukturen blir logisk och urban, med rum för såväl spontanfikan som den stora karnevalen.

Gamlestadens Fabriker är ombonat med urbana kvaliteter. En plats där den rustika krogen ligger granne med den udda pop up-butiken. Genom att utveckla de befintliga miljöerna bygger vi en mångfasetterad stadsdel som uppmuntrar till samarbete, kreativitet och korsbefruktande möten. Här är det tryggt men aldrig tråkigt.

Stråk i alla väderstreck

Området korsas idag av en huvudväg i östvästlig riktning. Genom att öppna en passage mellan huskropparna i norr skapar vi ett motsvarande stråk i nordsydlig riktning. De två huvudstråken lägger grunden för den framtida gatustrukturen och framväxten av Gamlestadens Fabriker. Befintliga gator får nya namn och nya stråk tillkommer mellan de planerade byggnaderna.

Hemvist för uppfinnarjockar

Gamlestadens Fabriker ett färgstarkt och dynamiskt nav. En stadsdel där det stora bolaget ligger vägg i vägg med en flygfärdig startup. Här finns en dynamik mellan gammalt och nytt, historia och framtid, etablerat och entreprenörskap. Det är helt enkelt hit du beger dig när du har en bra idé.

Affärsutvecklare
Marie Teike
Telefon: 031-63 11 88
Uthyrare
Michael Albrektson
Telefon: 031-62 53 19
- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Gamlestaden

I Gamlestaden sitter utveckling och förnyelse i väggarna. Här började resorna för SKF, Volvo och Åhléns. I samma anda fortsätter nu resan, men med nya väggar och nya möjligheter. De närmaste 10 åren kommer det att ske stora förändringar i Gamlestaden. Stadsdelen kommer att förtätas och växa ihop. Större ytor för kontor, handel och bostäder kommer att skapas - en stad i staden helt enkelt.

Utforska området

Omgivning

Just nu pågår en omfattande utveckling av Gamlestaden. Stadsdelen ska växa, förtätas och knyta sig än närmre centrala Göteborg. Nya kontor, bostäder, hotell, service och handel ska växa fram och tillsammans skapa en modern blandstad med pulserande liv. Gamlestadens Fabriker ligger i anslutning till Gamlestads Torg; den nya knutpunkten för kollektivtrafik med bara 6 minuters resväg från Centralstationen.

Kommunikationer

Gamlestads torg nås enkelt med sex olika spårvagnslinjer, tåg eller expressbussar. Åker du kollektivt är det bara ett stopp från Centralstationen i Göteborg.

Parkering

Parkeringsmöjligheter finns på flera platser i området.  I Fabriksområdet finns också en Sunfleet-station.

Mellan Gamlestadens Fabriker och kollektivknutpunkten Gamlestads torg kommer Göteborgs Stad bygga ett cykelgarage med cirka 700 parkeringsplatser. Byggnationen av cykelgaraget påbörjas under sommaren 2019 och står klart vid årsskiftet 2019/ 2020.

Intresserad av att hyra lokal när projektet är färdigställt?

Skicka intresseanmälan
/