Skeppsbron

Skeppsbron 5

Inom Vallgraven 49:1, Göteborg

Fastigheten Merkurhuset uppfördes 1897 och är belägen på Skeppsbron. Det är en kontorsfastighet som är den äldsta kvarvarande fastigheten i området. Här möts besökaren av husets karaktäristiska fasad och tornen. Fastigheten är delägd med Bygg-Göta och förvärvades av Platzer under 2017.

Fastighetsinformation

Parkering

Parkeringsmöjligheter finns i området.

Cykelparkering

Cykelparkering finns längs Stora Badhusgatan.

Styr och Ställ

Närmaste Styr och Ställ finns vid Stenpiren resecentrum.

Kommunikation

Till Skeppsbron tar man sig enkelt till Stenpiren från stora delar av Göteborg. Här stannar spårvagn 1 och 9, bussarna Blå, Röd, 50, 60, 90, 91 och 114 och älvfärjorna.

Vägbeskrivning

Stora Badhusgatan och E45:an tar bilburna resenärer till fastigheten.

Sunfleet

Närmaste Sunfleet-station finns på Masthamnsbron.

Inomhusklimat

Börvärden som ska eftersträvas är 21°C under vintern och 24°C under sommaren, dock tillåts den operativa temperaturen variera med utomhustemperaturen mellan 20°C och 26°C. Vid underskridande av ortens dimensionerande utomhustemperatur vinter eller överskridande av dimensionerande värden för sommar, tillåts inomhustemperaturen variera i motsvarande grad.

Miljörum

Miljörum finns i fastigheten.

Godshantering

Sker via gemensamma innergården.

Skötsel och underhåll

Hyresvärden ansvarar för underhåll av allmänna utrymmen och hissar. Se även särskilda bestämmelser i hyreskontraktet eller kontakta er Kommersiella förvaltare för information.

Fiber

Indraget till fastighetens avlämningspunkt

För övrig information och frågor hänvisar vi till era kontaktpersoner.

Avfallshantering
Du kan beställa hämtning av följande:
  • Elektronikskrot
  • Kontorspapper
  • Farligt avfall
  • Övrigt avfall

Avfallshämtning

Skeppsbron 5 - Inom Vallgraven 49:1

Avfallsinformation

Kontaktpersoner

 
Kommersiell förvaltare
Henrik Nordqvist
Telefon: 031-63 12 02
 
Fastighetsansvarig
Ulf Hermansson
Telefon: 031-63 12 11
- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Skeppsbron

Folklivet och uteserveringarna vid Esperantoplatsen sätter sin prägel även på den lite ruffa kajen mellan Rosenlund och Stenpiren, precis som den salta luften och doften av havet. Den brokiga hamnmiljön, där 1800-talet pråliga kontorsbyggnader samsas med kraftvärmeverk och Göteborgs första ”skyskrapa”, ger en tillåtande atmosfär som lockar många kreativa krafter. Inte så konstigt att området är populärt bland företag inom både reklam och arkitektur. 

Utforska området