Krokslätt

Mölndalsvägen 40

Krokslätt 148:13, Göteborg

Fastigheten ligger vackert belägen utmed Mölndalsån i Almedal. De flesta lokalerna är genomgående ljusa och fönster åt alla väderstreck vilket skapar ett ljus och luftigt kontorslandskap med gemytliga mötesrum. Några av lokalerna har terrasser där trevliga vårmöten kan hållas. Utanför finns en trevlig cykelväg från Mölndal hela vägen in till centrum och ett oerhört bra trafikläge för kollektivtrafiken.

Fastighetsinformation

Parkering

Ett 30-tal hyresgästparkeringar finns vid fastigheten. Utöver dessa finns fler parkeringsplatser vid Almedals fabriker.

Cykelparkering

Cykelparkering finns inte utmärkt.

Kommunikation

Precis utanför entrén finns hållplatsen Almedal där spårvagnarna 2 och 4 tar resenärer vidare in mot centrala Göteborg. Här finns också en av Göteborg mest använda cykelvägar mellan Göteborg och Mölndal.

Styr och ställ

Närmaste Styr och Ställ finns på Korsvägen och Carlanderplatsen.

Vägbeskrivning

Sväng av E6/E20 via flera avfarter. Fortsätt därefter på Mölndalsvägen tills ankomst till fastigheten.

Sunfleet

Närmaste Sunfleetstation finns på Framnäsgatan och Lyckholms fabriker.

Inomhusklimat

Börvärden som ska eftersträvas är 21°C under vintern och 24°C under sommaren, dock tillåts den operativa temperaturen variera med utomhustemperaturen mellan 20°C och 26°C. Vid underskridande av ortens dimensionerande utomhustemperatur vinter eller överskridande av dimensionerande värden för sommar, tillåts inomhustemperaturen variera i motsvarande grad.

Städning

Städning av fastighetens allmänna ytor utförs av Platzers samarbetspartner.

Sophantering

Soprum i fastigheten.

Godshantering

Lastbrygga finns till en av hyresgästerna. Alla hyresgäster som sitter över markplan har tillgång till hiss.

Skyltning

Skyltprogram för fastigheten finns. Kontakta er Kommersiella förvaltare för information och frågor om skyltning av fastigheten.

Skötsel och underhåll

Hyresgästen ansvarar för underhållet av ytskikt och bland annat lampbyten i den egna lokalen, Se även gränsdragningslista och särskilda bestämmelser i hyreskontraktet eller kontakta er Kommersiella förvaltare för information.

Fiber

Indraget till fastighetens avlämningspunkt.

För övrig information och frågor hänvisar vi till era kontaktpersoner och hyresgästpärmen.

Avfallshantering
Du kan beställa hämtning av följande:
  • Elektronikskrot
  • Kontorspapper
  • Farligt avfall
  • Övrigt avfall
Energi
Denna fastighet är energideklarerad
69 kWh / m²
Värdet visar husets energianvändning

Avfallshämtning

Mölndalsvägen 40 - Krokslätt 148:13

Avfallsinformation

Statistik över avfallshantering

Årtal Wellpapp Kontorspapper Brännbart Övrigt Totalt
2018 1,1 0,4 4,6 0,1 6,2
2017 1,4 0,4 4,0 0,2 6,0
2016 1,5 0,5 3,4 0,3 5,7
2015 1,1 0,5 4,3 0,0 5,9

Kontaktpersoner

För frågor om avtal, lokalanpassning och liknande, kontakta:
Kommersiell förvaltare
Sofia Dalbert
Telefon: 031-62 53 24
För frågor om andra lokal- och fastighetsärenden, kontakta:
Fastighetsansvarig
Mikael Landén
Telefon: 031-63 03 04

Ledigt i fastigheten

Butik
238 m²
Kontor
510 m²
- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Krokslätt

Staden Göteborg rör sig på ett sätt som kommer att förändra Krokslätt. Mölndal växer norrut och innerstaden söderut. I Krokslätt möts de och resultatet kommer att bli en tätbebyggd blandstad - ett nytt centralt stråk där man bor och jobbar, går på restaurang och i skola. Krokslätt kommer att förvandlas till en komplett och urban stad, med andra ord.

Utforska området