Mölnlycke

Konstruktionsvägen 14

Solsten 1:132, Mölnlycke

Det här är en välkänd profilfastighet i Göteborg för alla som kört mellan Landvetter Flygplats och Göteborg. Den är strategiskt placerad med bästa exponering ut mot riksväg 27/40 och får under kvällstid sin speciella karaktär genom den utmärkande ljusexponeringen på fasaden. Huset känns också igen på sin skeppsliknande form och helglasade fasad ut mot riksväg 40.

Fastighetsinformation

Parkering

250 parkeringsplatser finns att tillgå på fastighetens fram- och baksida.

Cykelparkering

Möjlig cykelparkering utmed fasaden.

Kommunikation

På fastighetens baksida finns busshållplatsen Delsjökärrsvägen där buss 605 kör mellan Mölnlycke och Heden. Vid Mölnlyckemotet avgår också Grön Express och buss 601.

Vägbeskrivning

Från E6/E20 kör du på sju minuter till fastigheten och svänger av vid Mölnlyckemotet. 15 minuter bort ligger Landvetter Flygplats.

Inomhusklimat

Börvärden som ska eftersträvas är 21°C under vintern och 24°C under sommaren, dock tillåts den operativa temperaturen variera med utomhustemperaturen mellan 20°C och 26°C. Vid underskridande av ortens dimensionerande utomhustemperatur vinter eller överskridande av dimensionerande värden för sommar, tillåts inomhustemperaturen variera i motsvarande grad.

Börvärden för lokal eller del av lokal förhyrd som lager eftersträvas en operativ temperatur över 15°C.

Städning

Städning av fastighetens samtliga ytor utförs av hyresgästen.

Sophantering

Hyresgästen ansvarar för egen sophantering.

Godshantering

På husets baksida finns lastkaj för sidolossning.

Skyltning

Kontakta Kommersiell förvaltare för information och frågor om skyltning av fastigheten.

Skötsel och underhåll

Hyresgästen ansvarar för underhållet av ytskikt och bland annat lampbyten i den egna lokalen, Se även gränsdragningslista och särskilda bestämmelser i hyreskontraktet eller kontakta kommersiell förvaltare för information.

Fiber

Indraget till fastighetens avlämningspunkt.

För övrig information och frågor hänvisar vi till era kontaktpersoner och hyresgästpärmen.

Avfallshantering
Du kan beställa hämtning av följande:
  • Elektronikskrot
  • Kontorspapper
  • Farligt avfall
  • Övrigt avfall
Energi
Denna fastighet är energideklarerad
137 kWh / m²
Värdet visar husets energianvändning

Avfallshämtning

Konstruktionsvägen 14 - Solsten 1:132

Avfallsinformation

Kontaktpersoner

För frågor om avtal, lokalanpassning och liknande, kontakta:
Kommersiell förvaltare
Johan Ottoson
Telefon: 031-63 03 15
För frågor om andra lokal- och fastighetsärenden, kontakta:
Fastighetsansvarig
Linus Dichter
Telefon: 031-62 53 04
- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Mölnlycke

När Göteborg växer är riktningen mot Landvetter både naturlig och strategisk. Mölnlycke, i början på den företagstäta korridoren mellan Sveriges kuster, är en”perfect match” för företag inom produktion eller logistik. Speciellt när verksamheten har internationell prägel. Så att Mölnlycke är ett snabbväxande område, är inte det minsta märkligt.

Utforska området