Lilla Bommen

Kilsgatan 4

Gullbergsvass 5:26, Göteborg

Fastigheten består av två byggnader som är sammanbyggda. Huset har sex våningar med en stor välkomnande ljusgård varierat med kontor och konferenscenter. Här finns också en tillhörande restaurang i bottenplan. Fastigheten fick 2014 den högsta miljöklassningen ”Platinum” enligt LEED, ett internationellt system för miljöcertifiering av byggnader. Fastigheten ligger inom Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt – där Göteborgs Centrum kommer utvidgas till dubbel storlek med kontor och bostäder.

Fastighetsinformation

Parkering

Garage i fastigheten med utrymme för bil och samt uttag för elbil. 86 platser. Utanför entrén finns det ett fåtal besöksparkeringar.

Cykelparkering

Utrymme till cykelparkering finns i garaget och utanför entrén.

Styr och Ställ

Närmaste Styr och Ställ finns på Strandgatan.

Vägbeskrivning

Med bil kör du på E45:an och svänger av vid Lilla Bommen eller avfarten vid gamla Gasklockan på Gullbergs Strandgata. Kör därefter utmed älven och sväng in på Kilsgatan.

Sunfleet

Närmaste Sunfleet-station finns utanför fastigheten på besöksparkeringen.

Inomhusklimat

Börvärden som ska eftersträvas är 21°C under vintern och 24°C under sommaren, dock tillåts den operativa temperaturen variera med utomhustemperaturen mellan 20°C och 26°C. Vid underskridande av ortens dimensionerande utomhustemperatur vinter eller överskridande av dimensionerande värden för sommar, tillåts inomhustemperaturen variera i motsvarande grad.

Städning

Fastighetens allmänna ytor ombesörjs av Platzers samarbetspartner.

Sophantering

Ett gemensamt miljörum finns i fastigheten.

Godshantering

Varuintag finns på ena sidan av fastigheten.

Skyltning

Kontakta er Kommersiella förvaltare vid frågor om skyltning av fasaden.

Skötsel och underhåll

Hyresgästen ansvarar för underhållet av ytskikt och bland annat lampbyten i den egna lokalen, Se även gränsdragningslista och särskilda bestämmelser i hyreskontraktet eller kontakta Kommersiell förvaltare för information.

Fiber

Indraget till fastighetens avlämningspunkt.

För övrig information eller frågor hänvisar vi till era kontaktpersoner eller hyresgästpärmen.

Reception

Reception finns i entréplan. E-post: receptionen.tennet@platzer.se Tel: 031-15 44 31, 0730-36 96 75

Avfallshantering
Du kan beställa hämtning av följande:
  • Elektronikskrot
  • Kontorspapper
  • Farligt avfall
  • Övrigt avfall
Energi
Denna fastighet är energideklarerad
67,7 kWh / m²
Värdet visar husets energianvändning 2022

Avfallshämtning

Kilsgatan 4 - Gullbergsvass 5:26

Avfallsinformation

Kontaktpersoner

För frågor om avtal, lokalanpassning och liknande, kontakta:
Kommersiell förvaltare
Agneta Frigård
Telefon: 031-62 53 27
För frågor om andra lokal- och fastighetsärenden, kontakta:
Fastighetsansvarig
Anders Edsberger
Telefon: 031-63 03 47

Ledigt i fastigheten

Kontor
424 m²
Kontor
295 m²
Kontor
1505 m²
Kontor
95 m²
Kontor
363 m²
- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Lilla Bommen

Gå på operan och drick champagne, eller ät en glass och titta på båtarna. Paddla kajak på lunchen eller ta en springtur längs Suckarnas kaj. Läget mitt i city och samtidigt alldeles nere vid vattnet ger hela spannet av upplevelser. Lilla Bommen är helt enkelt exklusivt på bästa sätt. 

Utforska området