Högsbo

J A Wettergrens gata 5

Högsbo 32:3, Göteborg

Fastigheten på J A Wettergrens gata är belägen utmed Dag Hammarskjöldsleden i norra delen av Högsbo Industriområde. Läget utmed leden medför ett mycket bra skyltläge för verksamheterna i fastigheten.

Fastighetsinformation

Parkering

På fastighetens baksida, mot Dag Hammarskjöldsleden, finns ca 180 parkeringsplatser.

Cykelparkering

Cykelparkering finns utmed fastigheten.

Kommunikation

Busshållplatsen J A Wettergrens gata finns precis utanför huset där bussarna 82 och 758 avgår ifrån. Härifrån tar man sig vidare till knutpunkterna Marklandsgatan, Radiomotet, Frölunda torg, Mölndals station och Heden.

Vägbeskrivning

Med bil svänger man av Dag Hammarsköldsleden vid Marconimotet och kör därefter vidare mot J A Wettergrens gata på Olof Asklunds gata.

Sunfleet

Närmaste Sunfleet-station finns vid Marconimotet.

Inomhusklimat

Vi strävar efter att hålla 22°C vintertid och 23°C sommartid i våra kontorslokaler.

Städning

Fastighetens allmänna utrymmen städas regelbundet av Platzers samarbetspartner.

Sophantering

Soprum finns i källarplan.

Godshantering

Restaurangen har en godshantering på entrésidan.

Skyltning

Kontakta Kommersiell förvaltare för information och frågor om skyltning av fastigheten.

Skötsel och underhåll

Hyresgästen ansvarar för underhållet av ytskikt och bland annat lampbyten i den egna lokalen, Se även gränsdragningslista och särskilda bestämmelser i hyreskontraktet eller kontakta kommersiell förvaltare för information.

Fiber

Indraget till fastighetens avlämningspunkt

För övrig information och frågor hänvisar vi till era kontaktpersoner och hyresgästpärmen.

Avfallshantering
Du kan beställa hämtning av följande:
  • Elektronikskrot
  • Kontorspapper
  • Farligt avfall
  • Övrigt avfall
Energi
Denna fastighet är energideklarerad
61 kWh / m²
Värdet visar husets energianvändning

Avfallshämtning

J A Wettergrens gata 5 - Högsbo 32:3

Avfallsinformation

Kontaktpersoner

För frågor om avtal, lokalanpassning och liknande, kontakta:
Kommersiell förvaltare
Johan Ottoson
Telefon: 031-63 03 15
För frågor om andra lokal- och fastighetsärenden, kontakta:
Fastighetsansvarig
Linus Dichter
Telefon: 031-62 53 04

Ledigt i fastigheten

Kontor
600 m²
285 m²
Kontor
1585 m²
Kontor
1000 m²
- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Högsbo

Ett av norra Europas största industrikluster kommer att förvandlas till en blomstrande område med bostäder, handel och kontor. Området kommer att byta skepnad och är ett av de större utvecklingsområdena i Göteborg. Södra Änggården på Dag Hammarskjöldsledens östra sida kommer att vara först ut.

Utforska området