Masthugget

Fjärde Långgatan 46

Stigberget 34:13, Göteborg

Fastighetens nio våningsplan stod färdigt i närheten av Masthuggstorget 1969. Här uppe möts man av den härliga utsikten över Göteborgs hamninlopp. Renovering och modernisering av fastigheten har skett i flera etapper. 2010 skedde en stor renovering då trapphuset, lokalerna och hissarna utvecklades. Här erbjuds funktionella lokaler. Och i närheten finner du Långgatornas stora utbud av restauranger och butiker. Du har även tillgång till träning via flertalet gym-kedjor. Från Järntorget till Masthuggstorget börjar också nybyggnationen av Masthuggskajen ta fart och planeras stå färdigt år 2028. Här kommer bostäder, service och kontor samsas och vara en del av Södra Älvstaden.

Fastighetsinformation

Parkering

Det finns 150 parkeringsplatser i varmgarage i fastigheten adress Fjärde Långgatan 46, samt flertalet korttidsparkeringar i området. Är ni intresserade av att hyra garageplats kan ni kontakta kommersiell förvaltare eller se längre ner på sidan för mer information och göra en intresseanmälan.

Cykelparkering

Cykelparkering finns i cykelrum i garaget Fjärde Långgatan 46 och vid lastintaget på Fjärde Långgatan 50. Det finns också cykelparkering längs gatan till höger om huvudentrén. För få tillgång till cykelrum krävs tillgång till passersystem Parakey, för mer information kontakta kommersiell förvaltare.

Styr och Ställ

Närmaste Styr och Ställ finns vid Masthuggstorget.

Vägbeskrivning

Sväng av vid Djurgårdsgatan, Henriksberg eller Järntorgsmotet från E45/Osvarsleden och kör sedan mot fastigheten.

Bil-pool

Närmaste bil-pool se länk : https://m.co/se/sv-SE/stationer/

Kollektivtrafik

Närmaste spårvagnshållplats är Masthuggstorget och närmaste busshållplats är Järntorget. Järntorget är en knutpunkt för kollektivtrafiken och ligger några hundra meter från fastigheten. Här passerar de flesta spårvagnslinjer och flertalet bussar. För mer information: www.vasttrafik.se

Inomhusklimat

Börvärden som ska eftersträvas är 21°C under vintern och 24°C under sommaren, dock tillåts den operativa temperaturen variera med utomhustemperaturen mellan 20°C och 26°C. Vid underskridande av ortens dimensionerande utomhustemperatur vinter eller överskridande av dimensionerande värden för sommar, tillåts inomhustemperaturen variera i motsvarande grad.

Städning

Fastighetens allmänna utrymmen städas regelbundet av Platzers samarbetspartner.

Brand

Brand/utrymningslarm för fastigheten finns ej.

Avfallshantering

Miljörum finns i fastigheten, Miljörummet innehåller fraktioner för: Wellpapp, kontorspapper, hårda plastförpackningar, glas, metall, batterier, lysrör och övrigt brännbart. Du kan som hyresgäst hos oss beställa hämtning av annat farligt avfall se separat information om vårt miljörum längre ner på sidan.

Godshantering

Lastning sker via lastplats utanför entrén till Fjärde Långgatan 48

Skyltning

Skyltprogram finns. Kontakta kommersiell förvaltare för mer information.

Skötsel och underhåll

Hyresvärden ansvarar för underhåll av allmänna utrymmen och hissar. Se även särskilda bestämmelser i hyreskontraktet eller kontakta Kommersiell förvaltare för information.

Fiber

Fiber finns indraget till anslutningspunkt i fastighetens källare. Leverantörer är Telia och Gotnet.

Förråd

Det finns förråd att hyra i fastigheten. För mer information om vad som finns tillgängligt kontakta kommersiell förvaltare.

För övrig information och frågor hänvisar vi till kommersiell förvaltare och fastighetsansvarig för fastigheten, kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Avfallshantering
Du kan beställa hämtning av följande:
  • Elektronikskrot
  • Kontorspapper
  • Farligt avfall
  • Övrigt avfall
Energi
Denna fastighet är energideklarerad
97 kWh / m²
Värdet visar husets energianvändning

Avfallshämtning

Fjärde Långgatan 46 - Stigberget 34:13

Avfallsinformation

Kontaktpersoner

För frågor om avtal, lokalanpassning och liknande, kontakta:
Kommersiell förvaltare
Magnus Glännå
Telefon: 031-63 03 49

Ledigt i fastigheten

Kontor
699 m²
- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Masthugget

Med arvet från hamnen 

Masthugget är en viktig del av Göteborgs stadsidentitet. Många tycker nog att stadsdelen är så mycket Göteborg som det bara kan bli. Och arvet från tiden då området var centrum för hamn och industri syns än idag på flera sätt. 

Utforska området