Med arvet från hamnen 

Masthugget är en viktig del av Göteborgs stadsidentitet. Många tycker nog att stadsdelen är så mycket Göteborg som det bara kan bli. Och arvet från tiden då området var centrum för hamn och industri syns än idag på flera sätt. 

Dynamisk kultur

Den dynamik som skapades genom handel och verksamheter vid hamnen gav tidigt ett bra underlag för värdshus, krogar, kaféer, butiker och verkstäder. Sjömän på besök från världens alla hörn letade sig till Långgatorna och gav området en speciell karaktär. Och samtidigt har stadsdelen varit hem för både arbetare och fint folk. Här har under årens lopp funnits en alldeles speciell blandning av människor och verksamheter som varit en utmärkt grogrund för kultur och nätverkande, något som karaktäriserar området även idag. Här kan det mesta hända, inget är hugget i sten.

Närmare vattnet igen 

Idag är det kanske inte så många sjöman på tillfälligt besök i Masthugget, sjömanslivet ser ju annorlunda ut idag. Men även om det hade varit som förr skulle sailorn förmodligen inte gjort sig omaket eftersom området domineras av bilar och parkeringsytor som är besvärliga att ta sig över. Men det kommer att bli ändring på det nu eftersom ett nytt kajstråk ska göra älven mer tillgänglig. Masthugget ska dessutom bli grönare och ge ännu mer plats för människor att mötas och umgås. I framtiden ska det även bli lättare att ta sig fram till fots, på cykel eller kollektivt och inne i området kommer det vara fotgängarna som har högst prioritet.  

En stadsdel på hugget 

Masthugget och Långgatorna har en variationsrikedom och kultur som drar till sig en brokig skara människor. Atmosfären är tillåtande, fri, och kreativ och läget i staden, det livliga och inspirerande klimatet och Långgatornas starka identiteter är en utmärkt jordmån för både små och stora idéer. Ambitionen är att bygga vidare på detta och göra området till Göteborgs nya kulturcentrum. Och för att göra stadsdelen ännu mer levande kommer det att byggas runt 1 200 bostäder och lokaler för handel och kontor som ger tusentals människor möjlighet att arbeta i området. Två parker anläggs. Det kommer även att byggas en ny halvö med höga byggnader i vattnet utanför den befintliga Masthuggskajen. Framtiden i Masthugget ser onekligen spännande ut och stadsdelen har förutsättningar att bli en av Europas intressantaste. 

 

Masthugget:

Masthugget är en av de äldsta stadsdelarna utanför vallgraven, och är omnämnt redan 1647. Namnet syftar på den tillverkning av skeppsmaster som förekom i hamnområdet, genom att masttimmer skeppades till de masthamnar som låg mellan Skeppsbron och Stigberget och därefter färdigställdes. Masthugget utgjordes fram till 1960-talet till stor del av ringlande gator och trähusbebyggelse och  landshövdingehus längs sluttningarna. Dessa revs och ersattes av dagens bebyggelse. Nu bebyggs ytorna ner mot vattnet som tidigare varit tomma, och stadsdelen kopplas ännu tydligare ihop med de kringliggande stadsdelarna Linnéstaden och Majorna.

Kontaktpersoner

Områdeschef
Pelle Arve
Telefon: 031-62 53 07
Affärsområdeschef kontor
Mikael Dotevall
Telefon: 031-63 12 39