Handelsplatsen blir stad

De närmsta åren kommer Backaplan att förvandlas till Hisingens moderna centrum, där handel och shopping får sällskap av kontor, restauranger, caféer, bostäder och skolor. Utmed Kvillebäcken kommer det nuvarande grönområdet bli en stadspark för boende och besökare. Även Hjalmar Brantingsplatsen, Göteborgs näst största kollektivtrafiksknutpunkt, kommer att få ett ansiktslyft och ge kollektivtrafiken en självklar plats i den nya stadskärnan.

 

En detaljplan för att utveckla området och ta tillvara Backaplans centrala läge håller på att tas fram av Göteborgs stad tillsammans med Platzer och ett antal andra fastighetsägare i området.

Men det är inte bara på Backaplan som förändringarna sker. Marieholmstunneln står klar 2020 och därefter invigs den nya Hisingsbron. Kvillebäcken är i stort sett färdigbyggt vid Vågmästareplatsen, Frihamnen ligger i startgroparna och Karlastaden vid Lindholmen likaså. Dessutom planeras det för en ny tågstation för norrgående trafik vid Brunnsbo.

Lokaltyper: Kontor, Butik

Projektstart: 2021

Område: Backaplan

När alla tunnlar, broar och linbanan över älven är i bruk, kommer det upplevda avståndet mellan Hisingen och Göteborgs älvsnära stadsdelar att minska drastiskt. De förbättrade förbindelserna kommer att skapa många nya mötesplatser och samarbeten. Backaplan blir en del av det stadsmässiga stråk som ska skapas över älven till centralen-området och knyter också ihop Lundby med Frihamnen och Brunnsbo.

Det nya Backaplan kommer bli en viktig pusselbit för göteborgaren som vill hitta sin plats i Göteborgs nya stadsliv och en destination för alla – oavsett vilken sida av älven man kallar ”hemma”.

- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Backaplan

Som ett av Göteborgs fem utvecklingsområden ligger handelsområdet Backaplan många göteborgare varmt om hjärtat. De stora parkeringsytorna planeras till att bli en mix av bostäder, handel och grönområden – en framtida blandstad med nya Hisingsbron på perfekt avstånd till Centralstationen.

Utforska området

Intresserad av att hyra lokal när projektet är färdigställt?

Skicka intresseanmälan
/