MED OPERAN SOM FOND

Med operan och småbåtshamnen på ena sidan och Lilla Bommens och Centralenområdets spännande utveckling i på andra sidan. Mitt emellan kulturliv och myllrande affärer. Aria är namnet på fastigheten på Lilla Bommen 3 som sedan den byggdes 1989 nu genomgår sin andra större renovering och ombyggnation.

LADDA NER EN PRESENTATION

INTERNATIONELL ATMOSFÄR

Aria blickar ut över hamninloppet och Operan. Det är ett sofistikerat och attraktivt läge som av tradition förknippas med kontakter från jordens alla hörn. Den nya Hisingsbron och Läppstiftet är landmärken som bidrar till en internationell storstadskänsla.

I stråket mot hamntorget gör vi plats för uteserveringar i stans bästa AW-läge. Men utsikten mot Operan funkar även lunchtid.

ÖPPET OCH VÄLKOMNANDE

Aria öppnas upp mot den gröna oasen som är samlingspunkten i Lilla Bommen.
Längs fasaden stora glaspartier skapar vi utearbetsplatser och uteservering för husets restauranger.

En stor markerad entré öppnas upp som ger ett välkomnande bemötande och markerar husets centrala plats i Lilla Bommen.

Aria entré

Klicka på bildern för att se en 360-vy av ARIAs öppna sociala ytor innanför huvudentrén.

Adress: Lilla Bommen 3

Lokaltyper: Kontor, Restaurang

Våningar: 7

Projektstart: 2020

Inflyttning: Q2 2023

Kommun: Göteborg

Område: Centrum

  • Lilla Bommen blir den stora vinnaren

    Lilla Bommen står inför en kraftig utbyggnad när centralenområdet utvecklas och staden växer ner mot vattnet. Nya Hisingsbron och nya byggnader kring brofästet skapar liv och ökad service till det redan populära området vid kajen.

    Med kommande stationslägen för Västlänken och nytt spårvagnsläge hamnar Lilla Bommen i ett ypperligt läge med goda kommunikationer.

    Sammantaget blir Lilla Bommen en av de stora vinnarna i den utveckling staden befinner sig i.

Områdeschef
Pelle Arve
Telefon: 031-62 53 07
Uthyrare
Johanna Käck
Telefon: 031-62 53 18
FASTIGHETEN ÄR MILJÖCERTIFIERAD ENLIGT

BREEAM Good

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett av del äldsta och mest spridda miljöcertifieringssystemen i Europa. Byggnaderna klassificeras enligt en femgradig skala, där redan det lägsta betyget innebär att byggnaden är bättre än rådande myndighetskrav och normer. Därefter betygsätts fastigheterna i Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.

- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Centrum

Kring vallgraven finns några av Göteborgs äldsta och finaste byggnader men också Nordens största stadsutvecklingsprojekt – Södra Älvstaden. Här kommer historien att blandas med ett nytt kajstråk, nya verksamheter och stora bostadsprojekt.

Utforska området

Intresserad av att hyra lokal när projektet är färdigställt?

Skicka intresseanmälan
/