Arvid Wallgrens Backe 2 A-B

Hälsovetarbacken - Platzer

Arvid Wallgrens Backe 2 A-B, Hälsovetarbacken, uppfördes 1909 för dåvarande Göteborgs Barnsjukhus och en tillbyggnaden gjordes 1917-1919. Den tre våningar höga huvudbyggnaden har en hög sockelvåning och valmat tegeltak. Brungult tegel pryder fasaderna, med gulvitt tegel som inslag. Entrépartiet är utfört av finhuggen granit och även entréhallen är präglad av jugendstilens mjuka linjer. På väggtavlor – avgränsade med pilastrar – presenteras barnsjukhusets donatorer. År 1973 hade Barnsjukhuset vuxit ur sina lokaler och barnkliniken flyttade ut till det nybyggda Östra sjukhuset. Idag är huset plats för Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Platzer förvärvade Hälsovetarbacken i slutet av 2021 från Higab.

Medicinaregatan 12

Medicinaregatan 12 (Odontologen) omfattar 31 100 kvm. Här finns Folktandvården Västra Götaland och Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet med en ledande position inom både forskning och utbildning. Byggnaden består av två högdelar med tio våningsplan och en mellanliggande del med sex våningar och invigdes 1967 på Medicinareberget ovanför Sahlgrenska sjukhuset. I början av 2000-talet blev Odontologen en del av Sahlgrenska Akademin och fakulteten blev därmed en institution. Platzer förvärvade Odontologen i mitten av 2021 från Higab.

Postgatan 5

På Postgatan satt tidigare Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

Byggnaden ligger i de mest centrala delarna av Göteborg med anor från slutet av 1800-talet. Under början av 90-talet byggdes en ny del intill den äldre byggnaden som numera utgör merparten av fastighetens yta. Fastigheten ligger inom Södra Älvstaden som benämns som Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

Götabergsgatan 17

Studenternas hus på Götabergsgatan.

Det här är klassiska Studenternas hus som bedrivs av Göteborgs Universitet. Här sitter historiken i väggarna där den stora salen mitt i huset verkat som lokal för middagar och banketter i studenternas regi. På andra plan finns en åhörarsal med ca 150 platser med en stor scen. Studenternas hus är bra placerat mellan Landala och Avenyn där Göteborgs evenemangsstråk finns att tillgå.

Anders Personsgatan 14-16

Anders Personsgatan 14-16

Anders Personsgatan 14-16 ligger i norra Gårda, endast en kort promenad från kollektivtrafiknoden Svingeln. Härifrån avgår flera buss- och spårvagnslinjer vilket gör det enkelt att ta sig till och från fastigheten.  I området finns ett rikt serviceutbud med flera restauranger och i grannfastigheten bakas nygräddade bullar på Dahls Bageri. I närheten pågår flera stora utvecklingsprojekt, bland annat Gårda Vesta och Kineum, som kommer att bidra med liv och rörelse till området.

Anders Personsgatan 14-16 har lokaler med varierande storlek och planlösning. Därför passar huset såväl lilla som det stora företaget.