Pressmeddelande

Rejlers hyr kontor i Gårda Vestas högsta torn

Rejlers Sverige har tecknat ett 5-årigt hyresavtal med Platzer Fastigheter. Avtalet innebär att Gårda Vesta, Göteborgs första WELL-certifierade byggnad, når en uthyrningsgrad om 94%. Rejlers avtal omfattar 1550 kvm i 2,5 våningsplan.

– Vi ser fram emot att flytta in i en modern fastighet, i en öppen miljö som främjar lärande och kreativitet, säger Jan Bengtsson, ansvarig för Rejlers kontor i Göteborg.

Gårda Vesta uppförs just nu på Vestagatan i norra Gårda och omfattar 26 600 kvm fördelat på två torn om 25 respektive 14 våningar som sammanlänkas av en lägre byggnad. Första inflyttning sker i december 2020 och huset blir helt färdigställt under Q3 2021.

Gårda Vesta är första byggnaden i Göteborg som arbetsplatscertifieras enligt WELL Building Standard. Certifieringen utgår från människans välmående och ställer höga krav inom tio olika områden som bland annat trygghet & gemenskap, sinne, kost och rörelse. De gemensamma ytorna utformas för samverkan och restaurangen får en tydlig prägel på hälsosam kost. Ett annat exempel är att de båda trapphusen blir ett totalt 41 våningar högt konstgalleri, som både uppmuntrar till rörelse och ger sinnet stimulans.

– Vi välkomnar Rejlers till Gårda Vesta och gläds åt att vi närmar oss fullt uthyrt hus när projektet går in i sista året av färdigställande, säger Mikael Dotevall, affärsområdeschef kontor på Platzer. Det visar på en fortsatt god efterfrågan på genomtänkta kontor med tydliga mervärden för användaren.

Övriga hyresgäster i Gårda Vesta blir Skatteverket, Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän, Wasa Kredit, Länsförsäkringar Mäklarservice AB och Aros Kapital. I nuläget återstår enbart tre vakanta lokaler.

CBRE var rådgivare i uthyrningen.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Dotevall, affärsområdeschef kontor, tel: 031-63 12 39

Marie Lekmark, projektuthyrare, tel: 031-63 11 82

Projektwebsida: www.gardavesta.se

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 827 000 kvm till ett värde om 22 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap