Nyhet

Nu tar vi ytterligare ett stort steg mot ökad transparens om bolagets klimatpåverkan

Vi på Platzer har länge legat i topp inom såväl miljöcertifieringar som minskning av energianvändning och koldioxidutsläpp. Nu har vi låtit forskningsinstitutet Cicero granska det egna ramverket för gröna aktier. Resultatet visar att hela 91 procent av Platzers intäkter och 98 procent av bolagets investeringar är gröna.

Inom fastighetsbranschen används ofta andel miljöcertifierade fastigheter som en måttstock för hållbarhet och här har vi länge legat i topp med 92 % av beståndet certifierat. Vi har dessutom haft stort fokus på att sänka energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

Nu tar vi ytterligare ett stort steg mot ökad transparens om bolagets klimatpåverkan och har, som 2:a bolag i Sverige, genomgått en oberoende granskning av vårt ramverk för gröna aktier. Samtliga intäkter och investeringar har klassificerats från grönt till brunt av forskningsinstitutet Cicero. Resultatet visar att hela 91 procent av våra intäktsströmmar och 98 procent av bolagets investeringar är gröna. Förutom att bedöma fastigheternas hållbarhetsprestanda har även vår organisation och styrning samt överensstämmelse med EU:s Taxonomi ingått i granskningen.

– På Platzer vill vi bidra positivt till samhället med ett så litet miljöavtryck som möjligt. Som en lokalt förankrad fastighetsägare fokuserar vi på de områden där fastighetsförvaltning har störst påverkan, såsom energianvändning, avfallshantering och utsläpp av koldioxid. Nu kopplar vi ihop ekologisk hållbarhet med våra intäkter och investeringar och ökar transparensen om vår miljöpåverkan, säger P-G Persson, vd på Platzer.


Fakta om Forskningsinstitutet CICERO 

Forskningsinstitutet CICERO Shades of Green utvärderar ramverk avseende gröna obligationer och aktier. Metodiken vid bedömning av aktier bygger på en kvantitativ och kvalitativ analys av ett bolags hela verksamhet där både intäktsströmmar och investeringar klassificeras i tre nyanser av grönt (eller brunt) beroende på hur väl de är i linje med en koldioxidneutral framtid. I utvärderingen bedöms även bolagets styrning och strategi kopplade till hållbarhet.

Här hittar du mer information om Platzers hållbarhetsarbete

Bilden visar Gårda Vesta som blir Göteborgs första byggnad certifierad enligt Well Building Standard. En certifiering som helt och hållet fokuserar på välmående och hälsa för medarbetare och de som vistas i byggnaden. Dessutom är byggnaden miljöcertifierad enligt Breeam.