Student på Platzer

Ex-jobb på Platzer - ger studenter inblick i en spännande bransch

Under våren har vi på Platzer haft förmånen att kunna välkomna studenter från Göteborgs Universitet och Chalmers som har skrivit ex-jobb. För oss är det viktigt att ge unga stöttning under studielivet. Vi har ett långsiktigt tänk där vi ser ex-jobbet som en möjlighet för oss att knyta kontakt med potentiella framtida medarbetare och ta del av nya infallsvinklar och perspektiv. Vi erbjuder i sin tur ex-jobbare ett nära handledarskap, en välkomnande och öppen arbetsplatskultur, en inblick i en spännande bransch och en marknadsmässig ersättning.

Precis innan sommarledigheten presenterade studenterna Maja och Klara från Personalvetarprogrammet på Göteborgs Universitet, och Sally och Andrea från AE-programmet på Chalmers Tekniska Högskola resultatet från sina ex-jobb. Vi passade då på att ställa på att ställa några korta frågor om deras arbeten och hur de har upplevt sin tid hos oss på Platzer. 

Maja och Klara
Personalvetarprogrammet på Göteborgs Universitet

Vad handlade ert arbete om, och hur kopplar det till fastighetsbranschen?
Vårt examensarbete handlar om teamledarskap och hur olika aktörer på Platzer upplever teamledarrollen. Teambaserade organisationer blir allt vanligare, såsom Platzer, och ledarskapet har därmed förändrats från det traditionella och formella ledarskapet. Vi har genom intervjuer med medarbetare i olika positioner på Platzer analyserat hur teamledarrollen upplevs, var ligger svårigheterna och vad är faktorerna för att lyckas med ett effektivt teamledarskap utifrån Platzers förutsättningar.

Hur var det att göra ert examensarbete hos Platzer?
Det har varit fantastiskt roligt och lärorikt att göra vårt examensarbete på Platzer. Vi har haft kontinuerlig kontakt med Louise på HR genom hela arbetets gång, som har hjälpt oss med allt det praktiska och bidragit med sina tankar och feedback. På grund av omständigheterna kring Covid-19 har vi behövt göra intervjuer digitalt, men detta har inte haft någon negativ påverkan på arbetet. Vi har fått ovärderlig kunskap som vi vet kommer vara till stor nytta i våra framtida yrkesroller inom HR, där vi med sannolikhet kan komma att arbeta i liknande sammanhang och teambaserade organisationer. Som studenter har vi fått extra mycket motivation av att se hur det kan vara i praktiken, där uppsatsskrivande på en organisation har kunnat ge oss en inblick i hur teori och praktik samverkar.

 

Sally och Andrea går sista året på Affärsutveckling och Entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik på Chalmers Tekniska Högskola.
Maja och Klara gjorde sitt examensarbete för Personalvetarprogrammet hos oss på Platzer.

Sally och Andrea
Affärsutveckling och Entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik på Chalmers

Vad handlade ert arbete om, och hur kopplar det till fastighetsbranschen?
Vårt arbete handlar om social hållbarhet i fastighetsbranschen med inriktning på förvaltning av kommersiella fastigheter. Vi har undersökt hur social hållbarhet kan bli en naturlig prioritering i branschen och därefter utformat en affärsmodell för hur arbetet med att främja den sociala hållbarheten kan ske.

Hur var det att göra ert examensarbete hos Platzer?
Att skriva examensarbete på Platzer har inneburit att få vara en del av företaget under de 20 veckorna som arbetet har pågått. Det har varit otroligt lärorikt att få komma ut i branschen, få nya kunskaper och vidare bidra med nya perspektiv genom det färdigställda examensarbetet. Platzers goda välkomnande och engagemang under våren har gjort att vi är jättenöjda över vårt samarbete.

Vill du skriva ditt ex-jobb hos oss på Platzer? Kontakta Louise Renlund, HR-generalist, på louise.renlund@platzer.se eller connecta med oss på vår Karriärsida.