Okategoriserad

Sex globala megatrender – och hur de påverkar vår syn på kontoret som arbetsplats

Vår värld rör på sig snabbare än någonsin. Det gör Göteborg också. Det senaste året har det, inte minst accelererat av en global pandemi, skett stora förändringar som på kort och lång sikt förändrar vårt samhälle i grunden. Här identifierar vi och gör ett försök till att förstå de globala megatrenderna och hur de påverkar synen på kontoret som arbetsplats.

1. Coronapandemin
Ingen enskild händelse under 2020-2021 har haft större påverkan på världen och hur den kommer att se ut framöver än pandemin. Den första vågen med stigande sjuk-och dödstal samt börser som rasade övergick till en sommar där virusets spridning saktade in i stora delar av världen, för att sedan landa i en andra våg under hösten och vintern. Folkhälsomyndighetens nya scenarier som sträcker sig fram till den 31 maj, visar att riskerna för en tredje våg av covid-19 är stora om inte regleringar och rekommendationer följs. Aggressiv penning-och stimulanspolitik har på många sätt hållit uppe världsekonomin. Pandemin har accelererat samhällsutvecklingen och digitaliseringen, vilket kommer att påverka oss som individer och samhälle för all framtid.

Göteborg ska växa med nära en tredjedel till 2035. Då ska staden bland annat rymma 80 000 nya bostäder och arbetsplatser. Platzers nya kontorshus, Gårda Vesta, är en del av Göteborgs nya stadssiluett.
Allt fler nationella och internationella företag är intresserade av att satsa i Göteborgsregionen
Andra Långgatan är idag en av Göteborgs mest populära mötesplatser för kultur, mat och uteliv.

2. Politiska förändringar
I januari tillträdde Joe Biden sitt ämbete som USA:s president och därmed avslutades Donald Trumps fyra år långa mandatperiod. Omvärldens förhoppningar är att skiftet ska innebära färre handelshinder och tullar samt en tydlig återgång till en mer klimatvänlig politisk inriktning. Vidare lämnade Storbritannien EU förra året och sedan dess har det pågått förhandlingar om det framtida förhållandet mellan EU och Storbritannien. I EUs långtidsbudget för åren 2021–2027 dominerar miljö och klimat.

3. Globalisering
Globaliseringen har gjort det enklare att handla och arbeta över landsgränser. Den digitala utvecklingen, som accelererat under pandemin, har möjliggjort effektiva globala nätverk och gemenskaper. Detta har inte minst märkts under pandemin. Från att kinesiska myndigheter den 2 januari 2020 meddelade att de har hittat viruset tog det två veckor innan tyska forskare hade tagit fram ett diagnostiskt test, och ytterligare lite drygt en månad innan ett amerikanskt läkemedelsbolag skickat ett nyutvecklat vaccin till myndigheter för kliniska tester.

4. Urbanisering och demografiska förändringar
Mer än hälften av jordens befolkning lever i urbana miljöer. Det gäller inte minst Sverige som har en av de högsta urbaniseringstakterna i världen. Våra tre storstadslän står för hela 70 procent av befolkningsökningen. Likt övriga länder i västvärlden har mäklare under pandemin sett tendenser till att allt fler väljer att söka sig till storstädernas ytterområden för att kunna bo större. Parallellt ökar också den totala befolkningen i storlek, dels på grund av att människor lever längre, dels på grund av migration inom och till Europa.

En tidig morgon vid kajen och de flesta göteborgare är på väg till jobbet.

5. Miljö- och klimatförändringar
Miljö-och klimatfrågorna är idag högt upp på den politiska agendan i Sverige och i världen. Våra produktions- och konsumtionsmönster har inneburit ökade utsläpp av växthusgaser och ett överutnyttjande av jordens resurser. Miljöfrågorna är idag en av de starkaste motorerna för innovation och utveckling, vilket inte minst går att se i EUs återhämtningspaket för att hantera ekonomiska konsekvenser av coronapandemin, där en stor del av pengarna är vigda åt klimatpositiva satsningar.

6. Teknikutveckling och digitalisering
Tekniken förändrar hela tiden världen som vi känner den. Konsumtionen av digitala tjänster har ökat under pandemin, vilket bland annat visar sig i fler och kraftigt växande e-handelsföretag och ett större utbud av digitala tjänster. Idag har stora delar av tillverkningsindustrin redan automatiserats och tjänstesektorn står på tur. Det förändrar både hur vi lever och hur vi arbetar. Under hösten 2020 gjorde Amazon också sitt intåg på den svenska marknaden, efter flera år av rykten om etablering. Med konceptet Amazon Prime kommer kravet på kortare leveranstider att skärpas, något som vi tror kommer att öka efterfrågan på mer centrala logistiklösningar i och runt storstadsregionerna.

Till sist – Hur påverkar dessa trender hur vi ser på kontoret?
Coronapandemin har påverkat synen på kontoret som arbetsplats. De flesta bedömare tror att vi kommer att göra färre tjänsteresor och jobba mer hemifrån även efter pandemin. Samtidigt ser vi en fortsatt urbanisering och att andelen kontorsanställda på arbetsmarknaden fortsätter att öka. Vi bedömer att pandemin snarare har stärkt trenden att se kontoret som en mötesplats. Sverige rankas löpande som ett av världens mest innovativa länder, och om det är något som gynnas av att vi träffas fysiskt så är det innovation och kreativitet. Utvecklingen ställer dock nya krav på hur kontoren är utformade och var de ligger. Kontoret måste bidra med ett mervärde för att det ska vara värt för anställda att resa dit. Vi tror att vinnaren är moderna kontor i attraktiva områden i våra större städer, och där det finns ett utbud av restauranger och annan service i området. Här är till exempel våra satsningar i Gårda i framkant: Kineum som blir en hybrid mellan kontor och hotellupplevelse, och Gårda Vesta som utvecklas till Göteborgs första WELL Building-certifierade kontor med fokus på medarbetarnas välmående.

Gamlestads torg invigdes 2018. Fastigheten innehåller kontor, resecentrum. serviceytor, vänthallar, apotek, caféer, restauranger samt Världslitteraturhuset - stadsdelens nya bibliotek och kulturhus
Kineum blir ett kontorshus med "extra allt", inklusive integrerat hotell, butiker och pool club. Just nu pågår arbeten med stommen och fasad.
Vi bedömer att pandemin snarare har stärkt trenden att se kontoret som en mötesplats. Sverige rankas löpande som ett av världens mest innovativa länder, och om det är något som gynnas av att vi träffas fysiskt så är det innovation och kreativitet.