Sex globala megatrender – och hur de påverkar vår syn på kontoret som arbetsplats

Människor på väg till jobbet i Göteborg

Vår värld rör på sig snabbare än någonsin. Det gör Göteborg också. Det senaste året har det, inte minst accelererat av en global pandemi, skett stora förändringar som på kort och lång sikt förändrar vårt samhälle i grunden. Här identifierar vi och gör ett försök till att förstå de globala megatrenderna och hur de påverkar synen på kontoret som arbetsplats.

1. Coronapandemin
Ingen enskild händelse under 2020-2021 har haft större påverkan på världen och hur den kommer att se ut framöver än pandemin. Den första vågen med stigande sjuk-och dödstal samt börser som rasade övergick till en sommar där virusets spridning saktade in i stora delar av världen, för att sedan landa i en andra våg under hösten och vintern. Folkhälsomyndighetens nya scenarier som sträcker sig fram till den 31 maj, visar att riskerna för en tredje våg av covid-19 är stora om inte regleringar och rekommendationer följs. Aggressiv penning-och stimulanspolitik har på många sätt hållit uppe världsekonomin. Pandemin har accelererat samhällsutvecklingen och digitaliseringen, vilket kommer att påverka oss som individer och samhälle för all framtid.

KvarterETT Konferens

Utvändig bild på huset KvarterETT

KvarterETT är centralt beläget, bara ett stenkast från Göteborgs centralstation, vilket gör det optimalt för långväga konferensgäster. I direkt anslutning finns flera spårvagns- och busslinjer, flygbuss samt bra med parkeringsmöjligheter. Konferensrummen är modernt möblerade och utrustade med den senaste tekniken.