Från idé till färdig byggnad

Projektutveckling innebär kort sagt nyproduktion. Vi letar ständigt efter ytor och platser i staden med potential. Platser som kan lyftas av en ny byggnad, och som i sin tur har förutsättningar att bidra till byggnadens attraktion.

Som både utvecklare och förvaltare har vi ett långsiktigt perspektiv i alla våra projekt. Vi bygger inte för en snabb försäljning utan för ett långsiktigt förvaltande. Det är därför viktigt för oss att de miljöer vi skapar ger våra hyresgäster möjligheter att utveckla sin verksamhet.

Att förvalta och utveckla fastigheter i Göteborg betyder framförallt att vi med stolthet är med och skapar, bevarar och lyfter Göteborgs bästa platser.

 

Våra projekt kan startas på flera olika utgångspunkter som grund. En egen tomt vi vill utveckla, mark vi ser potential i och förvärvar eller en kund som vill utveckla en ny byggnad för sin verksamhet. Utvecklingen av projektet tar olika lång tid beroende på flera faktorer. Men vanligtvis pågår en byggnation kopplat till projektutveckling i ca 1-5 år.