Fantasin sätter lokalernas gränser

Fastighetsutveckling är ett av våra nyckelbegrepp och innebär en utveckling av befintliga byggnader.

Vi vill äga och förvalta så bra fastigheter som möjligt samtidigt som lokalerna är väl anpassade för varje unik hyresgäst. Vi arbetar dagligen med små och stora projekt i vårt bestånd. Vi tror på att utvecklingen av en fastighet gynnar både oss och våra hyresgäster. Och att vi genom att vara lyhörda för både våra kunders behov och omvärldens rörelser har goda förutsättningar att skapa bra miljöer att vara och verka i.

 

Genom vår erfarenhet av flexibla och praktiska lösningar av fastighetsutveckling kan vi anpassa en fastighet för en enskild hyresgäst eller ändra fastighetens användningsområde. På så sätt kan vi också attrahera nya hyresgäster.