Platzers långsiktiga miljömål

  • 80 procent av Platzers hyresvärde ska ligga i Gröna hyresavtal.
  • Platzers CO2-utsläpp ska inte överstiga 1 kg/m2 LOA.
  • Samtliga Platzers fastigheter ska vara miljöcertifierade.
  • Sänka energianvändningen med 2 procent per år i jämförbart bestånd

Miljömål 2018

  • Minst 80 procent av alla nytecknade eller omförhandlade avtal ska ha en grön hyresbilaga.
  • 3 fastigheter ska miljöcertifieras.
  • Energianvändningen ska minska med 2 procent.
  • Vi ska inte ha ett högre koldioxidutsläpp än 1,4 kg/m2LOA.

Miljömål 2017

2017 var ett positivt år för vår miljösatsning. Inför året satte vi fyra mål där vi lyckades bocka av alla fyra. Målet var att teckna minst 25 st gröna hyresavtal, att vårt CO2-utsläpp inte skulle överstiga 1,5 kg/mLOA, att fyra fastigheter skulle miljöcertifieras och sänka energianvändningen med 2 procent.

Totalt tecknade vi 37 gröna hyresavtal med våra hyresgäster under 2017 vilket var vår bästa notering sedan vi började teckna den typen av avtal. Vi lyckades också med att ha ett CO2-utsläpp på 1,0 kg/mLOA. Under året miljöcertifierade vi hela sju byggnader med flera olika certifieringar som vi därefter följer upp tillsammans med hyresgästerna. Och till sist sänkte vi vår energianvändning med 5,9 procent i jämförbart bestånd.

Miljömål 2016

Platzer hade som målbild att uppfylla tre miljömål under 2016: 6 st fastigheter skulle miljöcertifieras, 65 000m2 skulle vara uthyrt grönt till årsskiftet, samt 23 st hyresavtal skulle innehålla en grön bilaga.

Under året lyckades vi med två av målen: 187 743m2 var uthyrt grönt och 61 st hyresavtal innehöll en grön bilaga. Däremot föll vi på målsnöret med miljöcertifieringarna där vi certifierade 5 fastigheter.

Miljömål 2015

Under 2015 satte vi upp två miljömål: 10 fastigheter skulle miljöcertifieras under året och vi skulle ta fram en mall och ett arbetssätt för gröna hyresavtal som skulle arbetas med för framtiden.

Totalt certifierades 15 fastigheter varav en såldes under året. 2015 var 77 procent av Platzers fastighetsbestånd miljöcertifierat. Dessutom togs mallen fram för gröna hyresavtal.