Nyhet

Utvecklingsmöjligheter i Sveriges bästa logistikläge

Arendal och Torslanda är tätt förknippade med två av Göteborgs moderna basnäringar: logistik och fordonsindustri. I Arendal finns Sveriges bästa logistikläge – alldeles intill Skandinaviens största hamn. I Torslanda kan Platzers nya hyresgäster bli granne med Volvo Cars eller till och med sitta i tidigare AB Volvos ikoniska huvudkontor.

 

I Arendal finns Sveriges bästa logistikläge - Alldeles intill Skandinaviens största hamn. Här är det fullt uthyrt idag men finns stor potential till förtätning.

Göteborg är Sveriges nav för logistik – mycket tack vare Göteborgs hamns strategiska läge. Totalt passerar 30 procent av Sveriges export över kajerna vid Götaälvs mynning. Inom en radie av 50 mil nås 70 procent av Skandinaviens befolkning och industrikapacitet. Hamnen har också direkt tillgång till både järn- och landsvägsnätet.

Både Arendal och Torslanda är primelägen för logistik. Närheten till hamnen med kaj och järnväg inne i området och till Volvo gör det till strategiska lägen för bland andra partners- och underleverantörer.

En framtida testarena?

I Arendal lär logistik även fortsättningsvis vara ett viktigt inslag, men möjligheterna är bredare än så. Arendal ligger mittemellan, å ena sidan, Volvo Cars anläggningar och, å andra sidan, fordons- och IT-klustret på Lindholmen som är ett nationellt nav för utvecklingen av framtidens fordon och mobilitetslösningar. Arendal är därför en bra plats för en testarena som kompletterar befintliga resurser och anläggningar i regionen.

Stor potential till utveckling

Det finns stor potential till förtätning i Arendal. Att området är fullt uthyrt innebär dock att utvecklingen av befintliga fastigheter måste ske i samarbete med befintliga kunder. Platzer har redan investerat och byggt till för flera hyresgäster. Vid sidan om befintliga fastigheter har Platzer en obebyggd tomt i Arendal där företaget planerar för en anläggning på cirka 10 000 kvm.

Attraktivt område

Platzer förvärvade 2016 fastigheterna i Arendal och Torslanda från AB Volvo. Totalt omfattar beståndet 340 000 kvm fastigheter och cirka 700 000 kvm utvecklingsbar tomtmark. Bland hyresgästerna finns exempelvis DFDS, DHL, Plastal, SSAB och Volvo. Att området är attraktivt märks genom att nästan alla lokaler är uthyrda.

 

AB Volvos tidigare huvudkontor ligger på en kulle i Torslanda med utsikt ända till Vinga fyr.

Chans att bli granne med Volvo

I innehavet finns även mark alldeles intill Volvo Torslandaverken. Här planerar Platzer för lager- och logistikanläggningar från 10 000 kvm upp till 90 000 kvm. En exploatering kommer dock som vanligt ske i samråd med hyresgäster. Det ger hyresgästerna möjlighet att få en skräddarsydd lösning.

Kontor

Det finns även ett stort utbud av kontorslokaler i Arendal och Torslanda. En av de förvärvade fastigheterna är AB Volvos ikoniska tidigare huvudkontor som ligger på en kulle med utsikt ända till Vinga fyr. Platzer arbetar för att hitta nya hyresgäster till de 11 000 kvm som fastigheten omfattar. Fastigheten kan fungera för olika typer av verksamheter.