Nyhet

Så här minskar vi energiförbrukningen tillsammans

Det har väl inte undgått någon att vi har elbrist i Sverige och Europa. Energibolagen ser kommande problem att leverera effekt och energi. För oss på Platzer är energifrågan en självklar del av vardagen och ständigt i fokus i alla beslut vi tar. Det här är något som vi kan och är bra på, men vi behöver bli ännu bättre och jobba ännu hårdare. Och vi behöver göra det tillsammans. Här berättar vi om hur vi på Platzer jobbar och vi ger tips på hur ni kan påverka i er egen vardag.

Att jobba med energieffektivisering är inget nytt inom fastighetsbranschen men den här vintern är våra ansträngningar kanske viktigare än någonsin. För att inspirera fler till att spara energi går vi i fastighetsbranschen under vintern 2022/2023 samman med kunder, branschkollegor och samarbetspartners under hashtagen #HusFörHus. Där samlar vi tips, åtgärder och aktiviteter och bjuder in dig och ditt företag att hänga på! Ta del av tips, dela era aktiviteter och följ oss i vinterns energioptimeringskampanj #HusFörHus #VarjeKWhRäknas

Energieffektivisering – en självklar del av vår vardag

Energieffektivisering är en självklar del av den verksamhet vi på Platzer bedriver. Energianvändningen har sedan bolaget startade 2008 minskat med mer än 50 % till 81 kWh/kvm. Varje år genomför vi även tekniska åtgärder för att minska effektuttagen och energianvändningen. Vårt mål att sänka förbrukningen med minst 2 % per år, har funnits med som en ledstjärna för vårt operativa arbete de senaste tio åren, ett mål vi ser ut att uppnå även i år. Som exempel kan nämnas byte av gammal teknik till nyare med bättre styrning och med mindre elförbrukning. LED-belysning finns nästan överallt i våra fastigheter och vi har även utrustat många av våra fastigheter med solcellsanläggningar och det planeras för ännu fler under 2023.

Minskat effektbehov under lång tid på värmesidan

Genom ett långsiktigt och gediget arbete har vi sedan 2010 minskat vårt effektbehov vad gäller fjärrvärme med 24 %, något som kan ställas mot genomsnittet på 10 % i övriga branschen. ​Dessutom bygger vi in smarta energilösningar vid nyproduktion och renoveringar. Något som ger en lägre kostnad för våra hyresgäster och minskar effektbelastningen lokalt i Göteborg och därmed de globala utsläppen.

 

Tips och tricks

Datorer och teknisk utrustning kräver mycket energi – så kan du minska den.
 • Sätt datorer i viloläge och släck skärmar under möten/raster.
 • Stäng av datorer, skärmar och skrivare på nätter och helger.
 • Uppdatera gamla skärmar och teknikutrustning till nya och energisnåla.
 • Har ni servrar på kontoret? Kan de istället finnas som molntjänster?
 • Kan processer i er verksamhet som kräver mycket energi utföras på nätter istället för dagtid, då minskar belastningen på elnätet och elpriset är lägre.​
 • Stäng av el för arbetsplatser utanför ordinarie kontorstid genom larm​​.
Ventilation, värme, belysning – här kan vi spara energi.
 • Se över om ni har LED-belysning överallt? Gammal belysningsteknik drar mer energi och har kortare livslängd.
 • Släck belysning i den mån det går.​
 • Undersök belysningstyrningar kopplat till närvaro och/eller larm​.
 • Kör fulla diskmaskiner.​
 • Tänk på att årligen rengöra synliga ventilationsdon​.
 • Se över hur ni köper in er el och vilken typ av elavtal ni har.
 • Har något förändrats i organisationen, såsom arbetstider eller antal medarbetare? Kanske kan drifttiderna på ventilationsaggregaten ses över, eller värme och luftflödena justeras?

Hur man upplever värme och kyla är ytterst individuellt, därför kan det som känns lagom för någon kännas alldeles för kallt för någon annan. Men vad är rätt temperatur?

Självklart finns det riktlinjer för hur varmt och hur kallt det får vara i en lokal. I Arbetsmiljöverkets råd står det att i en lokal med stillasittande arbete bör det vara 20–24°C vintertid och 20–26°C sommartid. Temperaturen mäts då i den så kallade vistelsezonen, alltså inte precis intill fönster eller dörr utan mitt i rummet. Oavsett var vi ligger inom intervallet så kommer aldrig alla att vara helt nöjda. Hur temperatur upplevs är nämligen väldigt individuellt. Det beror på flera faktorer som ålder, vikt, kondition, klädsel, aktivitet eller dagsform.

 

Tips och tricks

För att värmen ska fungera på rätt sätt, tänk på följande:
 • Ställ inte möbler eller häng gardiner framför elementen. Det kan störa klimatet i lokalen.
 • Om fönsterbänk finns, lägg inte papper och dylikt där. Det kan förhindra att värme från elementet når fönstret.
 • Skiner solen in, använd persienner eller gardiner, då minskar behovet av att kyla lokalen.​
 • Vädra inte, tillräckligt luftombyte ska ske via ventilationen. Om ni måste vädra – öppna mycket och vädra under en kort stund. .​
 • Använd inte egna elradiatorer för de som fryser, det sätter värmesystemet ur balans.
 • Tänk också på att du själv, beroende på dagsform kan justera temperaturen i form av en varierad arbetsställning, ta med en extra kofta, ta en lunchpromenad eller kanske gå till kollegan istället för att mejla.
Tillsammans kan vi göra skillnad!