Ekologisk Hållbarhet

Reflektion av hållbarhetsansvarig med anledning av Climate Week och FNs årliga stormöte i NYC

Även om rapporteringen om klimatförändringar fått stå tillbaka lite i den senaste tidens nyhetsrapportering är den i högsta grad pågående. I veckan arrangerades Climate Week i New York för fjortonde året i rad. Eventet sammanfaller med att FN har sitt årliga stormöte dit många av världens stats- och regeringschefer kommer. Temat för årets Climate Week är ”Get it done”.

Uppmaningen att övergå till konkret handling är både engagerande och utmanande. Ibland stannar våra samtal om hållbarhetsutmaningar vid att det är för svårt och komplext för oss att veta hur vi ska ta oss an utmaningen. Men som svar på frågan ”How do you eat an elephant? One bite at a time”. Komplexiteten och nivån på utmaningen får inte hindra oss från att börja ta steg om än små i början för att arbeta mot en lösning. Gällande klimatförändringen är det ett område där vi alla kan vara med och bidra genom ändrade beteendemönster och vanor, såsom flyga mindre och äta mer vegetariskt (numera närmast uttjatade uppmaningar).

 

Ibland stannar våra samtal om hållbarhetsutmaningar vid att det är för svårt och komplext för oss att veta hur vi ska ta oss an utmaningen. Men som svar på frågan ”How do you eat an elephant? One bite at a time”. Komplexiteten och nivån på utmaningen får inte hindra oss från att börja ta steg om än små i början för att arbeta mot en lösning.

I den verklighet vi som fastighetsägare lever och verkar i finns det mycket vi kan göra i vår egen verksamhet genom ändrat beteende. Genom aktiv dialog med våra hyresgäster kan vi även underlätta för dem att göra val som bidrar till minskad klimatpåverkan. Detta är helt i enlighet med den 8:e av Global Compacts tio principer som säger att vi ska ”ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande”. De gröna hyresavtalen är ett konkret samverkansavtal mellan oss som fastighetsägare och hyresgästen om hur vi tillsammans kan arbeta för att minska fastighetens klimatavtryck. Hyresgästanpassningar av våra lokaler är ständigt återkommande, och där finns ytterligare klimatbesparingspotential för oss att utnyttja. Ett av våra kärnvärden på Platzer är långsiktig utveckling och vi är en trygg och långsiktig ägare. Därför vill vi ännu mer tydligt låta långsiktigheten spegla vårt dagliga arbete, där långsiktighet i materialval är ett exempel. Med det som ett bärande koncept krävs det små justeringar när en ny hyresgäst flyttar in.

Som en del av vår långsiktiga hållbarhetsstrategi har vi under många år haft fokus på att minska energianvändningen. Med resultatet att energiintensiteten (kWh/kvm) minskat med över 33% under den senaste tioårsperioden. Vårt energieffektiviseringsarbete har alltid kommit våra hyresgäster till del, men intresset för detta är extra stort nu med tanke på de höga energipriserna. Gällande energieffektiviseringen ser vi fortfarande att vi kan göra mer i vår roll som fastighetsägare. I våra dialoger med hyresgästerna, särskilt i relation till de gröna hyresavtalen, delar vi ofta med oss av konkreta tips hur de själva kan agera för att förbättra sin energieffektivitet. Det kan tyckas som nästintill banala saker som att släcka belysning i den mån det går, reglera värmen på termostaterna eller att inte överdriva ventilationsaggregatens drifttider. Till synes små, men konkreta handlingar som har en effekt på energianvändningen och i förlängningen på klimatet. I dessa tider bör det närmast vara national sport att se vem som kan spara in mest energi.

Climate Weeks uppmaning till att ”Get it done” gäller i stort som smått! Dagliga handlingar och beslut som till exempel gör en hyresgästanpassning mer hållbar eller leder till energibesparingar har påverkan för klimatförändringen. Genom detta tankesätt blir det tydligare hur vi bit för bit kan äta upp elefanten.

Emma Aaben, hållbarhetsansvarig på Platzer.