Ekologisk Hållbarhet

Platzer med i samverkan för cirkulärt byggande i Göteborg

På eftermiddagen igår den 2 maj undertecknade vi på Platzer ihop med närmare 40 privata och offentliga fastighetsägare tillsammans med Göteborgs Stad en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Initiativet kommer att koordineras av Business Region Göteborg genom stadens verksamhet för klimatsamarbeten med näringslivet, Gothenburg Climate Partnership.

Syftet med initiativet är att det ska leda till användbart lärande och konkreta åtgärder inom cirkulärt byggande som kan stimulera och etablera en återbruksmarknad i Göteborgsregionen samt möjliggöra nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter för bygg- och anläggningssektorn.

Eftersom återbrukat material ersätter nyproducerat är cirkulärt byggande en mycket effektiv metod för att uppnå våra klimatmål. Vårt mål på Platzer är att ha en klimatneutral förvaltning till 2030 men också minska utsläppen från våra byggprojekt. Fastighets- och byggsektorn står för en femtedel av Sveriges växthusgasutsläpp och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Tyvärr återvinns endast en liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut. Inom cirkulärt byggande är avfall i stället att betrakta som resurser.

– På Platzer har vi varit duktiga på att utveckla våra befintliga fastigheter och förbättra deras miljöprestanda. Att ta nästa steg och arbeta mer systematiskt med återbruk av material är en del av lösningen för att uppnå våra klimatmål. Det kommer innebära att vi behöver göra saker på nya sätt, säger Emma Aaben, hållbarhetsansvarig på Platzer.

Initiativet är ett sätt för oss på Platzer att genom samverkan med andra branschkollegor utbyta erfarenheter. Tillsammans kan vi driva på för att öka utbudet av återbrukade produkter på marknaden, dels genom att återbruksinventera våra egna fastigheter inför planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder, dels genom att ställa krav på återbruk i de upphandlingar och beställningar vi gör av andra leverantörer.

Målet är att åtagandena i avsiktsförklaringen ska vara implementerade till 2024 och att en återbruksmarknad ska vara etablerad i Göteborg 2025.  Att minska klimatpåverkan och möjliggöra cirkulära lösningar ligger väl i linje med vår vision att göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i.

Emma Aaben Platzer Fastigheter
Emma Aaben, hållbarhetsansvarig på Platzer

 

Mer att läsa om detta initiativ hittar du på nedan länk
https://www.businessregiongoteborg.se/nyheter/alla-nyheter/goteborg-tar-storkliv-mot-aterbruk