Nyhet

Nya krav på våra kontor och livet utanför väggarna

Våra kontor förändras just nu i snabb takt. Ny teknik gör det möjligt att jobba i princip var som helst. Samtidigt gör en ny generation entré på arbetsmarknaden – en generation som aldrig behövt sitta vid ett skrivbord när de studerat. Tillsammans med en ökad konkurrens om talangerna innebär det ett starkare fokus på människan och mänskliga behov.

 

Träningshörnan på Platzer kontor.

Kontorets viktigaste funktion är idag som mötesplats. Det är för att få stimulans och utvecklas som vi behöver platser att träffas på. Annat arbete kan lika gärna utföras hemma, på kaféet eller på stranden. Det innebär att kontoret fått en helt annan konkurrens som plats. Dagens kontor utformas därför i allt större utsträckning för att attrahera och behålla medarbetare.

Det är mot bakgrund av detta som vi ska se utvecklingen mot alltmer av aktivitets- eller verksamhetsbaserade arbetsplatser där kontoret anpassas efter de arbetsuppgifter som ska utföras. I de flesta fall innebär det att medarbetarna kan sitta i olika zoner beroende på vad de gör och med vem de samarbetar. Ibland är det bäst att sitta tyst vid ett skrivbord; nästa stund blir arbetet bättre om vi kan samlas i en miljö som kanske har större likheter med ett vardagsrum än med ett klassiskt kontor.

 

Olika lösningar beroende på verksamhet

För oss på Platzer är utvecklingen på kontorsområdet av dubbelt intresse då företaget är både hyresvärd och arbetsgivare. Vårt eget kontor är till exempel helt verksamhetsbaserat och anpassat efter våra behov. Samtidigt använder vi det som showroom för nuvarande och presumtiva hyresgäster.

Nyckeln är flexibilitet och att varje kontor måste anpassas till verksamheten. Vi talar därför hellre om verksamhets- än aktivitetsbaserat. Generellt ökar dock betydelsen av kontoret som mötesplats. Detta blir naturligtvis allra tydligast för verksamheter som dessutom har mötet som affärsidé såsom Yesbox, det vill säga Almis och Business Region Göteborgs mötesplats för entreprenörer som är vår hyresgäst i Gamlestadens Fabriker.

En annan drivkraft är ökade krav på arbetsmiljön. Sjukskrivningar är kostsamma på såväl ett mänskligt som ett ekonomiskt plan. I syfte att stimulera positiv utveckling läggs därför en allt större del av arbetsmiljön på arbetsgivarna.

Ett exempel på hur vi som fastighetsägare kan bidra till en positiv utveckling är vårt projekt Gårda Vesta i norra Gårda som kommer att bli Göteborgs första wellbuilding-certifierade kontorsfastighet. Wellbuilding är i grunden en arbetsmiljöcertifiering som tar ett samlat grepp på hur väl fastigheterna främjar välbefinnandet hos de människor som befinner sig i byggnaden. Konceptet omfattar både den fysiska arbetsmiljön och faktorer som berör vårt själsliga välbefinnande såsom möjlighet till återhämtning och stimulans i form av både natur och kultur.

Arbetsmiljö på nya sätt

Utvecklingen ställer nya krav på arbetsgivare och hyresvärdar. Begreppet arbetsmiljö har kommit att vidgas från att tidigare handla om arbetsplatsen till att även omfatta området runt kontoret. Tidigare var läget helt avgörande. Nu pratar vi också om en stimulerande miljö och flöden.

Vissa arbetsmiljöfrågor minskar däremot i aktualitet. Att till exempel ställa in skrivbordsstolen för optimal ergonomi blir inte lika nödvändigt om vi inte sitter på vår stol hela dagarna. Dessutom är det inte längre någons stol, utan det viktiga är att snabbt kunna ställa om den för att hyggligt passa den som för tillfället använder den.