Nyhet

Hur tar vi oss till jobbet i framtiden? Se vårt seminarium från Almedalen.

Samordning och samarbete mellan olika typer av mobilitetslösningar. I innerstaden, mer plats för cykeln och mindre för bilen. Och så våga testa! ”If it doesn’t work, change it. If it works. Expand!”

Det var några av de slutsatser som paneldeltagarna kom fram till under seminariet i Almedalen.

Se vårt seminarium från Almedalen, 7 juli 2019. Facebook

Mobilitet i framtiden. Se Platzers seminarium från Almedalen.