Kontoret

Gårda Vesta – en hälsosam och social arbetsplats

De sista hyresgästerna flyttar nu i början på 2022 in i Göteborgs nya landmärke, det 26 våningar höga Gårda Vesta. De flyttar in i Göteborgs första byggnad certifierad enligt Well Building Standard, som helt och hållet fokuserar på välmående och hälsa för de som vistas i byggnaden. Arbetet med att få byggnad och certifieringar på plats, anpassningar av lokaler m.m har involverat ett stort antal personer inom Platzer. Några av dem samlade vi i huset för att prata om samarbetet.

Vi träffade: Pontus Bern, projektledare. Johan Björkman, marknadsansvarig. Kajsa Gómez, kommersiell förvaltare. Fredrik Koch, teknisk förvaltare. Frida Nilsson, fastighetsansvarig.

I Gårda Vestas entré finns stora ytor och trevliga miljöer för socialt umgänge. Längst bak från vänster: Kajsa Gómez (kommersiell förvaltare), Fredrik Koch (teknisk förvaltare) och Johan Björkman (marknadsansvarig). Längst fram: Pontus Bern (projektledare) och Frida Nilsson (fastighetsansvarig).
Göteborgs nya landmärke, det 26 våningar höga Gårda Vesta.

Berätta lite om projektet

Pontus: Jag och Johan har varit med sedan cirka fyra år tillbaka och det har varit väldigt inspirerande att följa utvecklingen. Vi kan nu lämna över en mycket bra produkt till förvaltningen.

Johan: Vi har skapat löften till kunderna och nu gäller det att leva upp till dessa. Ett hus som Gårda Vesta erbjuder något extra, både vad gäller trivsel och kreativitet.

Frida: Det är bra att både Johan och Pontus varit med under hela projekttiden, vilket underlättar att snabbt få svar på frågor som kan uppkomma i de inledande kontakterna med hyresgästerna.

Vilka värden vill ni främst lyfta fram?

Fredrik: Huset är speciellt. I grunden finns förstås en miljöcertifiering som garanterar hög energi­prestanda, men det är framför allt de mjuka värdena som är viktiga. Här kan Gårda Vesta fungera som förebild för andra projekt.

Pontus: Att byggnaden får en Well Building certifiering som även väver in de sociala aspekterna har lockat många till att vilja ha sitt kontor här.

Kajsa: Well Building handlar om allt som ger trivsel på arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om behaglig ljus- och ljudkomfort och att huset och miljön inbjuder till rörelse och hälsosamma val. På entré­plan möts du av grönska och ytor för möten, en restaurang med hälsoprofil, och så trapphuset förstås.

Vad är så speciellt med trapporna?

Johan: Det är ett 26 våningar högt trapphus som är ett enda stort konstgalleri. Nio framstående konst­närer har fått skapa fritt i olika stilar och tekniker, med naturen som gemensam nämnare.

Kajsa: Det gör det enklare att välja trapporna istället för hissen. En stimulans som påverkar såväl krop­pen, sinnet och det sociala, då man ofta möter människor i trapphuset.

Gårda Vesta är Sveriges, förmodligen världens högsta konstgalleri. I husets båda trapphus har vi låtit nio framstående konstnärer skapa en inspirerande resa för både kropp och sinne. Konstverkens gemensamma nämnare är naturen som tolkas fritt genom olika stilar och tekniker. Ovan är ett verk av Carolina Falkholt som främst är känd för sina monumentala, platsspecifika och improviserade muralmålningar.

 

Slutligen, vad är viktigast?

Fredrik: Att alltid tänka utöver huset, att det vi gör ska bidra till att utveckla hela området. Torget utanför har till exempel blivit en uppskattad mötesplats.

Frida: Att alla lösningar i första hand fokuserar på människorna. Det gör det extra motiverande att fort­sätta utveckla miljön, något som underlättas av den dynamiska dialog vi har i vårt team.

- Det viktigaste är att alla lösningar i första hand fokuserar på människorna. Det gör det extra motiverande att fort­sätta utveckla miljön, något som underlättas av den dynamiska dialog vi har i vårt team, säger Frida Nilsson (fastighetsansvarig) som här på bilden befinner sig på husets gemensamma terrass tillsammans med Fredrik Koch (teknisk förvaltare) och Kajsa Gómez (kommersiell förvaltare).